Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för regioner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 54 525 57 784 62 191 64 441 68 506
Primärvård 17 984 19 099 20 961 22 543 23 912
Specialiserad somatisk vård 28 574 30 489 32 457 32 613 34 971
Specialiserad psykiatrisk vård 3 266 3 302 3 466 4 111 4 290
Tandvård 2 904 3 075 3 251 3 028 3 321
Övrig hälso- och sjukvård 1 789 1 808 2 045 2 138 2 012
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8 11 11 8 0
REGIONAL UTVECKLING 11 219 12 459 15 735 15 608 16 110
Utbildning 113 119 137 135 141
Kultur 34 58 40 47 51
Trafik och infrastruktur 11 067 12 275 15 547 15 416 15 908
Allmän regional utveckling 4 6 10 9 10
Politisk verks. avseende regional utveckling 1 1 1 1 0
           
SERVICEVERKSAMHETER 618 927 1 047 1 112 1 095
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 222 203 62 37 0
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 66 584 71 373 79 035 81 198 85 711

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se