Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2021 2022
Kostnadsslag Maj Dec Jan Feb Mar Apr Maj
Inbyggt material 123,6 139,8 140,3 141,2 143,2 149,9 151,5
Arbetslön, exkl. löneglidning 111,9 111,9 111,9 112,0 112,0 112,4 114,5
Maskiner 107,6 109,7 109,7 111,6 111,6 111,6 114,0
Transporter, drivmedel, elkraft 115,7 123,2 129,2 131,2 134,8 137,9 137,3
Omkostnader 113,1 114,6 115,4 115,8 116,4 118,7 119,1
Entreprenörens kostnader (1–5) 116,7 123,8 124,5 125,2 126,3 129,6 131,1
Byggherrekostnader 115,8 115,5 118,2 118,9 118,4 122,7 128,1
Total faktor-
prisindex (1–6)
116,5 122,2 123,3 124,0 124,7 128,2 130,5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se