Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2022 2023
Kostnadsslag Feb Sep Okt Nov Dec Jan Feb
Inbyggt material 141,2 154,7 153,1 152,1 151,8 152,2 153,2
Arbetslön, exkl. löneglidning 112,0 114,5 114,5 114,5 114,5 114,9 114,8
Maskiner 111,6 122,1 124,9 126,9 126,9 126,9 131,7
Transporter, drivmedel, elkraft 131,2 140,7 151,7 150,5 148,2 154,6 153,4
Omkostnader 115,8 122,3 123,2 123,3 124,0 125,5 124,3
Entreprenörens kostnader (1–5) 125,2 133,5 133,9 133,5 133,4 134,3 134,7
Byggherrekostnader 118,9 142,1 144,2 145,4 150,4 158,4 162,4
Total faktor-
prisindex (1–6)
124,0 135,2 135,9 135,8 136,7 139,0 140,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se