Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex och konsumentprisindex

Exklusive löneglidning och moms, 1968=100. Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Byggkostnadsindex och konsumentprisindex

Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars–30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april–31 juli 2020. Från och med 1 augusti är det endast arbetsgivare med onormalt höga sjuklönekostnader som får ersättning för de kostnader som överstiger det normala. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se