Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för flerbostadshus

Exklusive löneglidning och moms

Flerbostadshus 2022 2023
Kostnadsslag Feb Sep Okt Nov Dec Jan Feb
Inbyggt material 139,9 157,9 157,6 156,5 155,0 155,9 157,3
Arbetslön, exkl. löneglidning 112,1 114,5 114,5 114,5 114,5 114,9 114,8
Maskiner 110,4 120,8 124,0 126,1 126,0 126,0 129,8
Transporter, drivmedel, elkraft 141,7 152,7 174,9 173,5 170,7 185,3 183,7
Omkostnader 117,1 122,2 122,9 122,9 123,3 124,3 123,4
Entreprenörens kostnader (1–5) 126,3 136,7 138,2 137,8 137,0 138,6 139,1
Byggherrekostnader 118,5 147,9 150,9 152,5 159,0 169,6 175,1
Total faktor-
prisindex (1–6)
124,9 138,7 140,5 140,4 141,0 144,1 145,6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se