Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, april 2018:

Byggkostnaden ökade med 2,8 procent på årsbasis

Statistiknyhet från SCB 2018-05-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,8 procent mellan mars och april 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,8 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex ökade med 0,8 procent mellan mars och april 2018. Under motsvarande period ett år tidigare steg faktorprisindex med 0,6 procent. Entreprenörens kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick upp med 0,8 procent mellan mars och april 2018.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,8 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål mest. Även kostnaderna för snickerier, övrigt byggmaterial, järn och stål, elmateriel, betongvaror, trävaror, vitvaror och golvmaterial höjdes mellan mars och april. Kostnaderna för VVS-material och målning var oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft höjdes sammantaget med 2,0 procent, därav steg kostnaderna för dieselolja med 4,6 procent. Entreprenörens övriga omkostnader och lönekostnader ökade medan maskinkostnader var oförändrade.

Byggherrekostnaderna steg med 1,2 procent mellan mars och april 2018.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex ökade med 2,8 procent mellan april 2017 och april 2018. Entreprenörens kostnader höjdes med 3,0 procent, vilket drog upp totalindex med 2,5 procentenheter.

Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 4,6 procent, bland entreprenörens kostnader. Kostnaderna steg även inom grupperna byggmaterial, omkostnader, maskiner och löner.

Byggmaterialkostnaderna steg med 3,7 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 15,8 procent respektive 8,7 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper höjdes också, om än i mindre omfattning.

Byggherrekostnaderna gick upp med 1,8 procent på årsbasis.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, april 2017–april 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, april 2018
VaruslagPrisförändring i procent
 April 2017–
April 2016
April 2018–
April 2017
Armeringsstål +18,7 +15,8
Järn och stål* +10,6 +8,7
Material för målning +0,2 +5,6
Övrigt byggmaterial** +3,7 +4,3
Betongvaror +3,9 +4,2
Trävaror +5,1 +3,4
VVS-material +2,9 +2,7
Snickerier +3,0 +2,0
Elmateriel +3,6 +1,9
Vitvaror +0,7 +1,8
Golvmaterial +1,8 +1,2
S:a för byggmtrl
+4,2 +3,7

Faktorprisindex för flerbostadshus * inkl. armeringsstål ** här ingår bl.a. material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp m.m.

Utveckling för olika byggvaror, april 2017–april 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2018-06-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se