Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, april 2019

Byggkostnaderna har ökat med 4,2 procent det senaste året

Statistiknyhet från SCB 2019-05-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 1,1 procent mellan mars och april 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 4,2 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 1,1 procent mellan mars och april 2019. Under motsvarande period ett år tidigare steg faktorprisindex med 0,8 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, steg med 1,0 procent mellan mars och april 2019.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 1,6 procent. Inom byggmaterialgruppen steg alla kostnader förutom kostnaderna för VVS-material som var oförändrade och kostnaderna för armeringsstål som sjönk med 0,1 procent. Störst ökning hade kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål som steg med 5,7 procent.

Entreprenörernas omkostnader och lönekostnader steg med 1,9 respektive 0,1 procent medan maskinkostnaderna var oförändrade. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk sammantaget med 0,1 procent. Det berodde på att kostnaderna för elkraft föll med 5,4 procent.

Under den senaste månaden steg byggherrekostnaderna, som utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader, med 1,5 procent.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 4,2 procent mellan april 2018 och april 2019. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,7 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 3,1 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade transporter, drivmedel och elkraft mest. De steg med 5,8 procent. Inom den gruppen har kostnaderna för elkraft, dieselolja och lastbilstransporter ökat med 12,5, 8,0 respektive 3,7 procent.

Byggmaterialkostnaderna steg med 5,1 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade järn och stål inklusive armeringsstål och material för målning som höjdes med 11,1 respektive 8,5 procent. Trävaror steg med 6,4 procent medan övrigt byggmaterial ökade med 5,5 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också om än i mindre omfattning. Kostnaderna för entreprenörernas övriga grupper såsom omkostnader, maskiner och löner steg med mellan 1,9 och 3,2 procent.

Byggherrekostnaderna ökade med 6,6 procent på årsbasis. Den främsta anledningen till det var ökade räntekostnader.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, april 2018–april 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer, april 2018–april 2019

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, april 2019
VaruslagPrisförändring i procent
 April 2019–
mars 2019
April 2019–
april 2018
Järn och stål*
+5,7 +11,1
Material för målning
+0,9 +8,5
Trävaror
+0,1 +6,4
Armeringsstål
-0,1 +5,6
Övrigt byggmaterial**
+1,7 +5,5
Vitvaror
+0,1 +4,0
Snickerier
+1,7 +3,9
Elmateriel
+1,9 +3,9
VVS-material
+0,0 +3,8
Betongvaror
+0,6 +3,7
Golvmaterial
+0,5 +2,1
S:a för byggmtrl
+1,6 +5,1

* inkl. armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, april 2018–april 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror, april 2018–april 2019

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2019-06-17 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se