Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, januari 2018:

Byggmaterialkostnaderna ökade mest på årsbasis

Statistiknyhet från SCB 2018-02-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,5 procent mellan december 2017 och januari 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,9 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex ökade med 0,5 procent mellan december 2017 och januari 2018. Under motsvarande period ett år tidigare, höjdes faktorprisindex med 0,5 procent. Entreprenörens kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick också upp med 0,5 procent mellan december 2017 och januari 2018.

Kostnaderna för byggmaterial samt för gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 1,0 procent respektive 0,7 procent. Kostnaderna för löner, maskiner och omkostnader var oförändrade.

Inom byggmaterialgruppen fortsatte priserna på armeringsstål samt järn och stål att öka mest. Även priserna inom övriga byggmaterialgrupper ökade.

Byggherrekostnaderna höjdes med 0,9 procent mellan december 2017 och januari 2018. Det berodde på ökade räntekostnader och allmänna kostnader med 4,2 procent respektive 0,1 procent.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex ökade med 2,9 procent mellan januari 2017 och januari 2018. Entreprenörens kostnader höjdes med 2,7 procent, vilket drog upp totalindex med 2,3 procentenheter.

Det var framförallt byggmaterialpriserna som ökade bland entreprenörens kostnader, men priserna har även höjts inom grupperna maskiner, omkostnader och löner samt inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft.

Byggmaterialkostnaderna gick upp med 3,6 procent. De största prisökningarna i byggmaterialgruppen hade armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 13,9 procent respektive 7,9 procent. Priserna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också med mellan 0,9 och 4,5 procent.

Byggherrekostnaderna gick upp med 3,5 procent på årsbasis. Den främsta anledningen till det är ökade räntekostnader.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, januari 2017–januari 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandes i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Förändringar efter varuslag, januari 2018
VaruslagPrisförändring i procent
 Januari 2017–
januari 2016
Januari 2018–
januari 2017
Armeringsstål
+20,0 +13,9
Järn och stål*
+10,6 +7,9
VVS-material
+2,2 +4,5
Betongvaror
+3,5 +4,3
Trävaror
+3,1 +3,7
Övrigt byggmaterial**
+3,0 +2,9
Material för målning
+0,2 +2,0
Elmateriel
+1,6 +1,8
Vitvaror
+0,8 +1,3
Golvmaterial
+1,1 +1,1
Snickerier
+3,9 +0,9
S:a för byggmtrl
+3,6 +3,6

Faktorprisindex för flerbostadshus * inkl. armeringsstål ** här ingår bl.a. material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp m.m.

Utveckling för olika byggvaror, januari 2017–januari 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Diagram

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se