Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, maj 2018:

Byggkostnaderna ökade med 3,1 procent på årsbasis

Statistiknyhet från SCB 2018-06-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018. Under motsvarande period ett år tidigare steg faktorprisindex med 0,5 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick upp med 0,9 procent mellan april och maj 2018.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för VVS-material mest. Även kostnaderna för järn och stål, betongvaror, snickerier, elmateriel, övrigt byggmaterial och golvmaterial höjdes mellan april och maj. Kostnaderna för trävaror och vitvaror sjönk medan armeringsstål och målning var oförändrade.

Kostnaderna för löner ökade med 1,8 procent. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft höjdes sammantaget med 1,0 procent, därav steg kostnaderna för dieselolja med 3,9 procent. Entreprenörernas övriga omkostnader och maskinkostnader ökade också.

Byggherrekostnaderna steg med 0,2 procent mellan april och maj 2018.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,1 procent mellan maj 2017 och maj 2018. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,3 procent, vilket drog upp totalindex med 2,7 procentenheter.

Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 5,2 procent, bland entreprenörernas kostnader. Kostnaderna steg även inom grupperna byggmaterial, omkostnader, maskiner och löner.

Byggmaterialkostnaderna steg med 4,2 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 15,8 procent respektive 9,2 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper höjdes också, om än i mindre omfattning.

Byggherrekostnaderna gick upp med 1,9 procent på årsbasis.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2017–maj 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och momsDiagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, maj 2018
VaruslagPrisförändring i procent
 Maj 2017–
Maj 2016
Maj 2018–
Maj 2017
Armeringsstål
+12,8 +15,8
Järn och stål*
+8,7 +9,2
Material för målning
+0,2 +5,7
Betongvaror
+3,6 +4,6
Övrigt byggmaterial**
+3,9 +4,6
VVS-material
+2,7 +4,1
Trävaror
+4,5 +3,1
Snickerier
+3,0 +2,6
Elmateriel
+4,2 +2,2
Vitvaror
+0,7 +1,7
Golvmaterial
+1,9 +1,4
S:a för byggmtrl
+4,0 +4,2

Faktorprisindex för flerbostadshus * inkl. armeringsstål ** här ingår bl.a. material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp m.m.

Utveckling för olika byggvaror, maj 2017–maj 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se