Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, maj 2019

Byggkostnaderna har ökat med 4,1 procent det senaste året

Statistiknyhet från SCB 2019-06-17 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,6 procent mellan april och maj 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 4,1 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,6 procent mellan april och maj 2019. Under motsvarande period ett år tidigare steg faktorprisindex med 0,7 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, steg med 0,7 procent, vilket till stor del berodde på ökade lönekostnader.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för övrigt byggmaterial mest. De ökade med 1,2 procent. Kostnaderna för golvmaterial, järn och stål inklusive armeringsstål, vitvaror och betongvaror ökade med mellan 0,2 och 0,4 procent. Kostnaderna för trävaror, snickerier, VVS-material och elmateriel sjönk något medan materialkostnaderna för målning var oförändrade.

Alla kostnader inom entreprenörernas övriga grupper ökade. Lönekostnaderna höjdes med 1,8 procent. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft samt maskinkostnaderna steg med 0,5 procent vardera. Omkostnaderna ökade med 0,3 procent.

Under den senaste månaden steg byggherrekostnaderna, som utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader, med 0,3 procent.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 4,1 procent mellan maj 2018 och maj 2019. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,5 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 2,9 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade transporter, drivmedel och elkraft mest. De steg med 5,3 procent. Inom den gruppen har kostnaderna för elkraft höjts med 12,5 procent medan kostnaderna för dieselolja och lastbilstransporter ökade med 5,7 respektive 3,4 procent.

Byggmaterialkostnaderna steg med 4,6 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade järn och stål inklusive armeringsstål och material för målning som höjdes med 10,8 respektive 8,5 procent. Trävaror steg med 7,0 procent medan övrigt byggmaterial ökade med 6,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också om än i mindre omfattning. Kostnaderna för entreprenörernas övriga grupper såsom omkostnader, maskiner och löner steg med mellan 1,9 och 3,3 procent.

Byggherrekostnaderna ökade med 6,7 procent på årsbasis. Den främsta anledningen till det var ökade räntekostnader.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2018–maj 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2018–maj 2019

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, maj 2019
VaruslagPrisförändring i procent
 Maj 2019–
April 2019
Maj 2019–
Maj 2018
Järn och stål*
+0,3 +10,8
Material för målning
0,0 +8,5
Trävaror
-0,3 +7,0
Övrigt byggmaterial**
+1,2 +6,4
Armeringsstål
+0,3 +5,9
Vitvaror
+0,2 +4,3
Betongvaror
+0,2 +3,3
Snickerier
-0,1 +3,2
Elmateriel
-0,1 +3,2
VVS-material
-0,1 +2,3
Golvmaterial
+0,4 +2,1
S:a för byggmtrl
+0,2 +4,6

* inkl. armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, maj 2018–maj 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Utveckling för olika byggvaror, maj 2018–maj 2019

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se