Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, oktober 2018

Byggkostnaderna ökade med 3,6 procent på årsbasis i oktober

Statistiknyhet från SCB 2018-11-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2 procent mellan september och oktober 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,6 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2 procent mellan september och oktober 2018. Under motsvarande period ett år tidigare steg faktorprisindex även då med 0,2 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick upp med 0,2 procent mellan september och oktober 2018.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för snickerier, järn och stål samt övrigt byggmaterial mest med 0,6 procent vardera. Kostnaderna för betongvaror och trävaror sjönk. Kostnaderna för övriga materialgrupper ökade något eller var oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft höjdes sammantaget med 1,9 procent, därav steg kostnaderna för elkraft och dieselolja med 6,2 procent respektive 2,3 procent. Entreprenörernas övriga omkostnader sjönk medan lönekostnaderna och maskinkostnaderna var oförändrade.

Byggherrekostnaderna ökade med 0,3 procent mellan september och oktober 2018.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,6 procent mellan oktober 2017 och oktober 2018. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,9 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 3,2 procentenheter.

Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 7,9 procent, bland entreprenörernas kostnader. Inom den gruppen har kostnaderna för dieselolja och elkraft höjts med 19,7 procent respektive 12,0 procent.

Byggmaterialkostnaderna steg med 5,3 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade målning samt järn och stål inklusive armeringsstål som höjdes med 11,3 procent respektive 9,1 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också om än i mindre omfattning. Kostnaderna inom entreprenörens övriga grupper löner, maskiner och omkostnader steg med mellan 1,6 och 3,3 procent.

Byggherrekostnaderna gick upp med 2,6 procent på årsbasis.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, oktober 2017–oktober 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer, oktober 2017–oktober 2018

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, oktober 2018
VaruslagPrisförändring i procent
 Oktober 2018–
September 2018
Oktober 2018–
Oktober 2017
Armeringsstål +0,1 +13,8
Material för målning +0,0 +11,3
Järn och stål* +0,6 +9,1
Trävaror ‑0,1 +8,0
Övrigt byggmaterial** +0,6 +7,7
Betongvaror ‑0,2 +4,6
VVS-material +0,0 +4,5
Elmateriel +0,3 +4,1
Snickerier +0,6 +3,9
Vitvaror +0,5 +2,3
Golvmaterial +0,1 +1,8
S:a för byggmtrl +0,2 +5,3

* inkl. armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, oktober 2017–oktober 2018

Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror, oktober 2017–oktober 2018

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2018-12-17 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se