Till innehåll på sidan

Byggkostnadsutvecklingen 1910-2019

Index 1939=100. Logaritmisk skala

Byggkostnadsutvecklingen 1910-2018

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se