Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för flerbostadshus

Exklusive löneglidning och moms

Flerbostadshus 2019 2020
Kostnadsslag Nov Jun Jul Aug Sep Okt Nov
Inbyggt material 115,2 116,0 116,1 115,8 115,6 115,9 116,0
Arbetslön, exkl. löneglidning 108,6 96,7 105,7 108,7 108,7 108,7 108,9
Maskiner 108,6 108,9 108,9 108,9 107,8 107,8 106,4
Transporter, drivmedel, elkraft 115,3 109,6 109,4 109,0 108,3 110,5 111,5
Omkostnader 112,7 108,5 112,0 112,8 112,7 112,7 114,7
Entreprenörens kostnader (1–5) 112,5 108,3 111,6 112,4 112,2 112,5 112,9
Byggherrekostnader 109,0 109,9 112,9 113,2 113,1 113,3 115,2
Total faktor-
prisindex (1–6)
111,9 108,6 111,8 112,6 112,4 112,6 113,3

Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars–30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april–31 juli 2020. Från och med 1 augusti är det endast arbetsgivare med onormalt höga sjuklönekostnader som får ersättning för de kostnader som överstiger det normala. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se