Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för flerbostadshus

Exklusive löneglidning och moms

Flerbostadshus 2018 2019
Kostnadsslag Okt Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Inbyggt material 112,0 115,0 115,2 115,3 115,5 115,3 115,3
Arbetslön, exkl. löneglidning 106,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6
Maskiner 106,5 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4
Transporter, drivmedel, elkraft 114,7 116,6 115,8 114,7 114,4 114,9 114,9
Omkostnader 109,3 112,4 112,5 112,4 112,7 112,5 112,7
Entreprenörens kostnader (1–5) 109,8 112,4 112,5 112,4 112,6 112,5 112,5
Byggherrekostnader 103,1 109,4 109,5 109,5 109,1 109,5 109,0
Total faktor-
prisindex (1–6)
108,6 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se