Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2019 2020
Kostnadsslag Jan Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Inbyggt material 112,3 114,0 113,9 113,8 113,7 113,5 113,7
Arbetslön, exkl. löneglidning 106,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6
Maskiner 106,7 108,4 108,4 108,4 108,8 108,8 108,8
Transporter, drivmedel, elkraft 111,4 112,6 113,1 113,0 113,4 113,2 114,2
Omkostnader 108,1 111,4 111,1 111,3 111,3 111,4 111,6
Entreprenörens kostnader (1–5) 109,4 111,4 111,3 111,3 111,3 111,3 111,5
Byggherrekostnader 107,7 110,1 110,5 110,1 110,1 110,2 113,1
Total faktor-
prisindex (1–6)
109,0 111,1 111,2 111,1 111,1 111,1 111,8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-02-17

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se