Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2018 2019
Kostnadsslag Jul Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Inbyggt material 110,0 112,4 112,6 113,5 113,8 113,9 113,8
Arbetslön, exkl. löneglidning 106,6 106,6 106,6 106,6 108,6 108,6 108,6
Maskiner 105,8 107,8 107,8 107,8 108,4 108,4 108,4
Transporter, drivmedel, elkraft 110,1 112,1 112,5 113,4 113,9 113,2 112,9
Omkostnader 107,8 108,5 109,0 110,5 110,9 111,1 111,0
Entreprenörens kostnader (1–5) 108,3 109,6 109,8 110,4 111,3 111,3 111,3
Byggherrekostnader 105,1 108,0 108,3 110,0 110,4 110,5 110,4
Total faktorprisindex (1–6) 107,7 109,3 109,5 110,3 111,2 111,2 111,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se