Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för gruppbyggda småhus

Exklusive löneglidning och moms

Gruppbyggda småhus 2018 2019
Kostnadsslag Dec Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Inbyggt material 111,4 113,8 114,0 113,9 113,8 113,7 113,5
Arbetslön, exkl. löneglidning 106,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6
Maskiner 106,7 108,4 108,4 108,4 108,4 108,8 108,8
Transporter, drivmedel, elkraft 110,8 112,9 112,6 113,1 113,0 113,4 113,2
Omkostnader 108,2 111,0 111,4 111,1 111,3 111,3 111,4
Entreprenörens kostnader (1–5) 109,0 111,3 111,4 111,3 111,3 111,3 111,3
Byggherrekostnader 105,4 110,4 110,1 110,5 110,1 110,1 110,2
Total faktor-
prisindex (1–6)
108,3 111,1 111,1 111,2 111,1 111,1 111,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se