Till innehåll på sidan

Faktorprisindex och konsumentprisindex

Exklusive löneglidning och moms, 1968=100. Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Faktorprisindex och konsumentprisindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
priser@scb.se