Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), november 2019

Inflationstakt på 1,7 procent enligt KPIF i november 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-12-11 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i november 2019, upp från 1,5 procent i oktober. KPIF steg med 0,1 procent från oktober till november. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,8 procent i november 2019. Det är en ökning sedan oktober då den låg på 1,6 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,1 procent från oktober till november 2019. Under motsvarande period förra året, sjönk KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på el (2,9 procent) och kläder (2,1 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades främst av lägre priser för paketresor (-16,1 procent) och utrikes flygresor (-10,2 procent), som påverkade KPI nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,8 procent i november 2019. Det är en ökning sedan oktober då inflationstakten var 1,6 procent.

Gruppen boende (2,1 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,5 procentenheter. Det var högre räntekostnader för egnahem (7,6 procent) och avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (1,6 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Prishöjningar inom gruppen transport (3,4 procent) bidrog med 0,5 procentenheter, varav drift av fordon (4,0 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (2,9 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser för restaurangbesök (3,3 procent) och diverse varor och tjänster (2,9 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prisindex för mobiltelefoner, som gick ned med -18,4 procent. Det påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i november 2019.

KPI för november 2019 var 336,36 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.Tabellennedan visar index och utvecklingstal i november 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring, procentÅrsförändring, procent
KPI (1980=100)
336,36 0,1 1,8
KPIF (1987=100)
220,10 0,1 1,7
KPIF-XE (1987=100)
206,67 0,0 1,8
KPIF-KS (1987=100)
212,36 0,1 1,7
HIKP (2015=100)
107,67 0,1 1,8

Konsumentprisindex (KPI), november 2019

Ny design av den statistiska nyheten

Från och med publiceringen av december månads KPI den 15:e januari 2020, kommer designen på den statistiska nyheten förändras. Den största ändringen är att nyheten kommer utgå från KPIF istället för KPI. Vi tar gärna emot återkoppling med synpunkter på den nya designen.

Exempel på den nya designen för statistiknyheten för KPIF i november 2019 (pdf).

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-01-15 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se