Till innehåll på sidan

Inflationstakten enligt HIKP

Förändring i procent jämfört med motsvarande månad föregående år

Inflationstakten enligt HIKP

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30