Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex, 12-månadersförändring, procent (Inflationstakten)

12-månadersförändringen är beräknade på skuggindextal med två decimaler. Vid indexreglering med KPI ska normalt fastställda indextal (1980=100) användas.

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021 1,6 1,4 1,7 2,2 1,8 1,3 1,4 2,1 2,5 2,8 3,3 3,9
2020 1,3 1,0 0,6 ‑0,4 0,0 0,7 0,5 0,8 0,4 0,3 0,2 0,5
2019 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8
2018 1,6 1,6 1,9 1,7 1,9 2,1 2,1 2,0 2,3 2,3 2,0 2,0
2017 1,4 1,8 1,3 1,9 1,7 1,7 2,2 2,1 2,1 1,7 1,9 1,7
2016 0,8 0,4 0,8 0,8 0,6 1,0 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 1,7
2015 ‑0,2 0,1 0,2 ‑0,2 0,1 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
2014 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,6 0,0 ‑0,2 0,2 0,0 ‑0,2 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3
2013 0,0 ‑0,2 0,0 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,1 0,1 ‑0,1 0,1 0,1
2012 1,9 1,9 1,5 1,3 1,0 1,0 0,7 0,7 0,4 0,4 ‑0,1 ‑0,1
2011 2,5 2,5 2,9 3,3 3,3 3,1 3,3 3,4 3,2 2,9 2,8 2,3
2010 0,3 0,9 0,8 0,7 1,2 0,9 1,1 0,9 1,4 1,5 1,8 2,3
2009 1,3 0,9 0,2 ‑0,1 ‑0,7 ‑1,0 ‑1,2 ‑1,2 ‑1,9 ‑1,8 ‑1,0 0,6
2008 3,2 3,1 3,4 3,3 3,9 4,2 4,1 4,3 4,4 4,0 2,5 0,9
2007 1,9 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 2,2 2,7 3,3 3,5
2006 0,6 0,6 1,1 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,7 1,6
2005 0,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9
2004 0,7 ‑0,4 ‑0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0,3
2003 2,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3
2002 2,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2,1
2001 1,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2,7
2000 0,4 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,0
1999 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1,3
1998 0,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,0 ‑0,1 ‑0,6 ‑1,2 ‑1,0 ‑1,1 ‑1,2
1997 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1,6
1996 1,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,5 0,4 0,1 0,0 ‑0,2 ‑0,4 ‑0,2
1995 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1
1994 1,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2,5
1993 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 4,8 4,7 4,8 4,2 4,3 4,9 4,1
1992 5,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1,9
1991 10,4 13,1 10,5 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7,9
1990 8,4 8,2 10,7 10,1 10,2 9,8 10,8 11,1 11,5 11,2 11,4 10,9
1989 6,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6
1988 4,7 5,2 5,4 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6,0
1987 3,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5,1
1986 6,2 5,3 4,3 4,6 3,4 3,7 4,0 3,9 4,4 4,1 3,5 3,3
1985 7,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5,6
1984 8,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8,2
1983 9,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,3 9,5 8,8 8,6 9,2
1982 9,5 9,0 8,6 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9,6
1981 12,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9,1
1980 12,7 13,5 13,5 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30