Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex, förändring sedan föregående månad, procent

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021 ‑0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 1,3
2020 ‑1,4 0,5 ‑0,2 ‑0,3 0,6 0,6 0,2 ‑0,1 0,1 ‑0,1 0,0 0,7
2019 ‑1,0 0,7 0,2 0,7 0,3 ‑0,1 0,4 ‑0,4 0,5 0,0 0,1 0,4
2018 ‑0,8 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 ‑0,2 0,5 ‑0,1 ‑0,1 0,4
2017 ‑0,7 0,7 0,0 0,6 0,1 0,1 0,5 ‑0,2 0,1 ‑0,1 0,2 0,4
2016 ‑0,3 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 ‑0,1 0,2 0,3 0,0 0,5
2015 ‑1,1 0,7 0,1 0,0 0,3 ‑0,3 0,0 ‑0,2 0,4 0,1 ‑0,2 0,1
2014 ‑1,2 0,4 0,0 0,4 0,1 0,2 ‑0,3 ‑0,1 0,2 0,1 ‑0,1 0,2
2013 ‑0,8 0,4 0,4 ‑0,2 0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,4 ‑0,2 ‑0,1 0,3
2012 ‑0,9 0,7 0,3 0,2 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,4 0,1 0,4 ‑0,1 ‑0,2 0,3
2011 ‑0,5 0,6 0,7 0,4 0,2 ‑0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,2
2010 ‑0,6 0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 ‑0,3 0,0 0,8 0,3 0,3 0,7
2009 ‑0,4 0,0 0,3 0,2 ‑0,3 0,2 ‑0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2
2008 ‑0,7 0,4 1,0 0,4 0,4 0,5 ‑0,2 0,2 1,0 0,2 ‑0,8 ‑1,3
2007 ‑0,5 0,5 0,7 0,5 ‑0,1 0,2 ‑0,2 0,0 1,0 0,5 0,6 0,2
2006 ‑0,8 0,5 0,7 0,5 0,2 0,0 ‑0,2 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0
2005 ‑0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 ‑0,4 0,2 0,7 0,2 ‑0,2 0,0
2004 ‑0,2 ‑0,2 0,8 0,0 0,2 ‑0,4 ‑0,2 ‑0,1 0,7 0,3 ‑0,6 0,0
2003 0,3 0,9 0,5 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,3 0,0 0,7 0,1 ‑0,2 0,1
2002 ‑0,2 0,2 0,9 0,4 0,3 ‑0,1 ‑0,4 0,1 0,8 0,3 ‑0,2 0,1
2001 ‑0,3 0,4 0,7 0,9 0,7 ‑0,1 ‑0,5 0,2 0,8 ‑0,3 0,0 0,1
2000 ‑0,8 0,5 0,5 ‑0,1 0,5 0,0 ‑0,5 0,1 0,7 0,2 0,1 ‑0,1
1999 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,1 ‑0,4 0,0 0,7 0,1 ‑0,3 0,2
1998 ‑1,0 ‑0,1 0,2 0,3 0,2 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,5 0,4 0,2 ‑0,3 ‑0,2
1997 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,1 ‑0,2 0,1 0,9 0,1 ‑0,2 ‑0,1
1996 ‑0,1 0,1 0,5 0,3 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,2 ‑0,5 0,6 0,0 ‑0,2 ‑0,2
1995 0,4 0,4 0,4 0,7 0,1 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,2 0,0 ‑0,3
1994 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 ‑0,1 ‑0,2
1993 2,7 0,3 0,4 0,4 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,2 0,1 0,9 0,3 0,0 ‑0,4
1992 ‑0,2 0,0 0,5 0,2 0,1 ‑0,3 ‑0,1 0,1 1,5 0,2 ‑0,5 0,4
1991 2,4 2,8 0,4 0,5 0,1 ‑0,1 0,0 ‑0,1 1,1 0,4 0,5 ‑0,1
1990 2,9 0,3 2,7 0,4 0,6 ‑0,1 1,0 0,7 1,1 0,7 0,3 ‑0,1
1989 1,2 0,6 0,4 0,9 0,4 0,3 0,0 0,4 0,8 0,9 0,2 0,4
1988 0,5 0,7 0,5 0,9 0,4 0,2 0,5 0,2 0,8 0,8 0,2 0,2
1987 0,9 0,3 0,2 0,3 0,1 ‑0,2 1,2 0,5 0,9 0,5 0,3 0,0
1986 1,1 0,1 ‑0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 ‑0,1 0,9 0,4 0,0 0,2
1985 0,6 0,9 0,8 0,4 1,1 ‑0,3 ‑0,1 0,0 0,4 0,6 0,7 0,4
1984 1,4 ‑0,4 1,4 0,6 0,7 ‑0,2 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6 1,6
1983 2,2 0,0 0,4 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 0,8
1982 2,2 1,4 0,3 0,7 0,4 0,3 0,7 0,3 0,5 1,4 0,8 0,3
1981 1,9 1,9 0,5 0,6 0,6 0,4 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 ‑0,5
1980 3,3 1,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,8 0,6 2,8 1,4 0,6 0,4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30