Till innehåll på sidan

Inflationstakten enligt KPI och KPIF

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Inflationstakten enligt KPI och KPIF

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30