Till innehåll på sidan

KPIF exklusive energi, månadsförändring

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
-0,7 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4
-1,4 0,8 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 ‑0,5 0,0 0,2 0,0 0,6
-1,3 0,8 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 ‑0,4 0,5 0,0 0,0 0,5
-1,1 0,7 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 ‑0,3 0,5 ‑0,1 ‑0,1 0,6
-0,9 0,7 0,1 0,6 0,2 0,2 0,4 ‑0,2 0,0 0,0 0,0 0,5
-0,8 0,6 0,4 0,0 0,2 ‑0,1 0,2 ‑0,1 0,2 0,2 0,0 0,5
-1,1 0,7 0,1 0,1 0,5 ‑0,1 0,3 ‑0,1 0,6 0,2 ‑0,3 0,4
-1,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 ‑0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5
-0,9 0,5 0,6 0,0 0,2 0,0 ‑0,2 0,1 0,4 0,0 ‑0,1 0,4
-1,1 0,6 0,5 0,3 0,2 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,1 0,7 0,2 ‑0,1 0,2
-1,2 0,6 0,3 0,4 0,1 ‑0,2 ‑0,2 0,1 0,7 0,0 0,1 0,1
-0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 ‑0,3 0,0 0,8 0,3 0,0 0,1
-0,4 0,5 0,5 0,3 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,1 0,7 0,3 ‑0,1 0,2
-1,0 0,3 0,9 0,4 0,2 0,0 ‑0,6 0,3 0,8 0,3 0,0 0,1
-0,5 0,4 0,5 0,5 0,0 0,1 ‑0,2 0,1 0,8 0,5 0,2 0,1
-1,0 0,5 0,4 0,2 0,2 ‑0,1 ‑0,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1
-0,7 0,4 0,1 0,1 0,2 ‑0,1 ‑0,4 0,1 0,8 0,3 0,0 0,0
-0,5 0,0 0,7 0,3 0,1 ‑0,1 ‑0,4 0,0 0,9 0,2 ‑0,3 0,1
-0,5 0,4 0,6 0,2 0,0 ‑0,1 ‑0,3 0,0 0,9 0,0 ‑0,2 0,1
-0,5 0,2 0,7 0,2 0,2 0,0 ‑0,4 0,1 0,7 0,4 ‑0,1 0,2
-0,7 0,2 0,8 0,6 0,4 0,0 ‑0,5 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2
-1,0 0,2 0,3 0,2 0,3 ‑0,1 ‑0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1
0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 ‑0,5 ‑0,1 0,8 0,2 ‑0,2 0,1
-0,6 0,0 0,3 0,4 0,3 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,4 0,5 0,3 ‑0,1 0,1
0,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,2 ‑0,3 0,0 1,1 0,2 ‑0,1 0,0
-0,5 0,2 0,5 0,3 0,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3 0,4 0,1 ‑0,1 0,0
0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,1 0,8 0,4 0,0 ‑0,2
0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 ‑0,1 ‑0,2
1,9 0,4 0,5 0,3 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,2 0,2 1,1 0,4 0,0 ‑0,3
-0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 ‑0,3 ‑0,1 0,0 1,0 0,2 ‑0,3 0,5
2,2 3,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 ‑0,2 1,1 0,4 0,4 ‑0,3
2,2 0,4 1,1 0,4 0,7 0,1 1,0 0,4 0,7 0,7 0,3 0,2
1,1 0,6 0,4 0,6 0,3 0,5 ‑0,1 0,5 0,8 0,9 0,2 0,3
0,4 0,8 0,5 0,9 0,0 0,2 0,4 0,2 0,8 0,9 0,2 0,2
  0,3 0,2 0,3 0,1 ‑0,1 0,9 0,5 0,9 0,6 0,4 0,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30