Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex med konstant skatt, förändring sedan föregående månad, procent

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020 ‑1,6 0,5 ‑0,2 ‑0,3 0,6 0,6 0,4 ‑0,2 0,0      
2019 ‑1,2 0,8 0,2 0,7 0,3 ‑0,2 0,7 ‑0,5 0,4 0,0 0,1 0,4
2018 ‑1,0 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 ‑0,2 0,5 ‑0,1 ‑0,1 0,5
2017 ‑0,8 0,7 0,0 0,6 0,1 0,1 0,4 ‑0,2 0,1 ‑0,1 0,2 0,4
2016 ‑0,6 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 ‑0,1 0,2 0,4 0,0 0,5
2015 ‑1,3 0,7 0,1 0,0 0,4 ‑0,3 0,0 ‑0,2 0,4 0,1 ‑0,2 0,1
2014 ‑1,3 0,4 0,0 0,4 0,1 0,2 ‑0,3 ‑0,1 0,2 0,1 ‑0,2 0,2
2013 ‑0,9 0,5 0,4 ‑0,2 0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,4 ‑0,2 ‑0,1 0,3
2012 ‑0,7 0,7 0,3 0,2 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,4 0,1 0,4 ‑0,1 ‑0,3 0,3
2011 ‑0,7 0,6 0,7 0,4 0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,0 0,7 0,0 0,2 0,2
2010 ‑0,6 0,6 0,3 0,0 0,2 0,0 ‑0,3 0,0 0,9 0,3 0,3 0,7
2009 ‑0,6 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 ‑0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2
2008 ‑0,8 0,4 1,0 0,5 0,4 0,5 ‑0,2 0,2 1,1 0,2 ‑0,9 ‑1,4
2007 ‑0,8 0,5 0,7 0,5 ‑0,1 0,2 ‑0,2 ‑0,1 1,1 0,6 0,7 0,2
2006 ‑0,9 0,5 0,8 0,5 0,2 0,0 ‑0,2 0,1 0,6 0,2 0,1 0,0
2005 ‑0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 ‑0,4 0,2 0,7 0,2 ‑0,3 0,0
2004 ‑0,4 ‑0,3 0,8 0,0 0,3 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,1 0,8 0,4 ‑0,6 0,0
2003 0,1 0,9 0,5 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,4 0,0 0,8 0,1 ‑0,2 0,1
2002 ‑0,3 0,3 0,9 0,5 0,3 ‑0,2 ‑0,4 0,1 0,8 0,3 ‑0,3 0,1
2001 ‑0,3 0,4 0,8 0,9 0,7 ‑0,2 ‑0,5 0,3 1,1 ‑0,3 0,0 0,2
2000 ‑0,8 0,5 0,5 ‑0,1 0,5 0,0 ‑0,5 0,1 0,8 0,2 0,1 ‑0,1
1999 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 ‑0,5 0,0 0,7 0,1 ‑0,3 0,2
1998 ‑1,0 ‑0,1 0,2 0,3 0,4 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,2 0,4 0,2 ‑0,3 ‑0,2
1997 ‑0,3 0,0 0,4 0,5 0,0 0,1 ‑0,5 ‑0,3 1,0 0,1 ‑0,2 ‑0,1
1996 0,5 0,1 0,5 0,3 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,5 0,4 0,0 ‑0,2 ‑0,2
1995 0,1 0,4 0,4 0,7 0,1 0,0 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,1 0,0 ‑0,3
1994 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 ‑0,1 ‑0,2
1993 1,1 0,5 0,5 0,5 ‑0,3 ‑0,4 ‑0,1 0,1 1,0 0,3 0,0 ‑0,4
1992 1,0 0,0 0,5 0,2 0,1 ‑0,3 ‑0,2 0,1 1,5 0,2 ‑0,5 0,0
1991 1,0 2,9 0,4 0,6 0,1 ‑0,1 0,0 ‑0,1 1,2 0,4 0,5 ‑0,1
1990 2,3 0,4 1,5 0,4 0,4 ‑0,1 0,2 0,8 1,3 0,7 0,4 ‑0,1
1989 1,2 0,5 0,4 1,0 0,5 0,1 ‑0,1 0,4 0,9 0,9 0,2 0,4
1988 0,6 0,8 0,5 0,6 0,4 0,1 0,4 0,2 0,8 0,8 0,2 0,2
1987 1,1 0,2 0,2 0,3 0,1 ‑0,3 1,1 0,5 1,0 0,5 0,3 0,0
1986 1,0 0,1 ‑0,2 0,7 0,0 0,0 0,2 ‑0,1 1,0 0,4 0,0 0,3
1985 0,6 1,0 0,8 0,4 1,2 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,1 0,5 0,7 0,7 0,4
1984 1,4 ‑0,4 1,5 0,7 0,7 ‑0,3 0,3 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8
1983 1,2 ‑0,1 0,4 0,8 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,9 0,5 0,5
1982 2,4 1,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,6 0,3 0,6 1,5 0,8 0,3
1981 1,9 2,0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4
1980   1,7 0,5 0,7 0,3 0,3 0,9 0,6 1,4 1,1 0,7 0,5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-13

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30