Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex med konstant skatt, förändring sedan föregående månad, procent

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021 ‑0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,2    
2020 ‑1,6 0,5 ‑0,2 ‑0,3 0,6 0,6 0,4 ‑0,2 0,0 ‑0,1 0,0 0,7
2019 ‑1,2 0,8 0,2 0,7 0,3 ‑0,2 0,7 ‑0,5 0,4 0,0 0,1 0,4
2018 ‑1,0 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 ‑0,2 0,5 ‑0,1 ‑0,1 0,5
2017 ‑0,8 0,7 0,0 0,6 0,1 0,1 0,4 ‑0,2 0,1 ‑0,1 0,2 0,4
2016 ‑0,6 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 ‑0,1 0,2 0,4 0,0 0,5
2015 ‑1,3 0,7 0,1 0,0 0,4 ‑0,3 0,0 ‑0,2 0,4 0,1 ‑0,2 0,1
2014 ‑1,3 0,4 0,0 0,4 0,1 0,2 ‑0,3 ‑0,1 0,2 0,1 ‑0,2 0,2
2013 ‑0,9 0,5 0,4 ‑0,2 0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,4 ‑0,2 ‑0,1 0,3
2012 ‑0,7 0,7 0,3 0,2 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,4 0,1 0,4 ‑0,1 ‑0,3 0,3
2011 ‑0,7 0,6 0,7 0,4 0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,0 0,7 0,0 0,2 0,2
2010 ‑0,6 0,6 0,3 0,0 0,2 0,0 ‑0,3 0,0 0,9 0,3 0,3 0,7
2009 ‑0,6 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 ‑0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2
2008 ‑0,8 0,4 1,0 0,5 0,4 0,5 ‑0,2 0,2 1,1 0,2 ‑0,9 ‑1,4
2007 ‑0,8 0,5 0,7 0,5 ‑0,1 0,2 ‑0,2 ‑0,1 1,1 0,6 0,7 0,2
2006 ‑0,9 0,5 0,8 0,5 0,2 0,0 ‑0,2 0,1 0,6 0,2 0,1 0,0
2005 ‑0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 ‑0,4 0,2 0,7 0,2 ‑0,3 0,0
2004 ‑0,4 ‑0,3 0,8 0,0 0,3 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,1 0,8 0,4 ‑0,6 0,0
2003 0,1 0,9 0,5 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,4 0,0 0,8 0,1 ‑0,2 0,1
2002 ‑0,3 0,3 0,9 0,5 0,3 ‑0,2 ‑0,4 0,1 0,8 0,3 ‑0,3 0,1
2001 ‑0,3 0,4 0,8 0,9 0,7 ‑0,2 ‑0,5 0,3 1,1 ‑0,3 0,0 0,2
2000 ‑0,8 0,5 0,5 ‑0,1 0,5 0,0 ‑0,5 0,1 0,8 0,2 0,1 ‑0,1
1999 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 ‑0,5 0,0 0,7 0,1 ‑0,3 0,2
1998 ‑1,0 ‑0,1 0,2 0,3 0,4 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,2 0,4 0,2 ‑0,3 ‑0,2
1997 ‑0,3 0,0 0,4 0,5 0,0 0,1 ‑0,5 ‑0,3 1,0 0,1 ‑0,2 ‑0,1
1996 0,5 0,1 0,5 0,3 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,5 0,4 0,0 ‑0,2 ‑0,2
1995 0,1 0,4 0,4 0,7 0,1 0,0 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,1 0,0 ‑0,3
1994 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 ‑0,1 ‑0,2
1993 1,1 0,5 0,5 0,5 ‑0,3 ‑0,4 ‑0,1 0,1 1,0 0,3 0,0 ‑0,4
1992 1,0 0,0 0,5 0,2 0,1 ‑0,3 ‑0,2 0,1 1,5 0,2 ‑0,5 0,0
1991 1,0 2,9 0,4 0,6 0,1 ‑0,1 0,0 ‑0,1 1,2 0,4 0,5 ‑0,1
1990 2,3 0,4 1,5 0,4 0,4 ‑0,1 0,2 0,8 1,3 0,7 0,4 ‑0,1
1989 1,2 0,5 0,4 1,0 0,5 0,1 ‑0,1 0,4 0,9 0,9 0,2 0,4
1988 0,6 0,8 0,5 0,6 0,4 0,1 0,4 0,2 0,8 0,8 0,2 0,2
1987 1,1 0,2 0,2 0,3 0,1 ‑0,3 1,1 0,5 1,0 0,5 0,3 0,0
1986 1,0 0,1 ‑0,2 0,7 0,0 0,0 0,2 ‑0,1 1,0 0,4 0,0 0,3
1985 0,6 1,0 0,8 0,4 1,2 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,1 0,5 0,7 0,7 0,4
1984 1,4 ‑0,4 1,5 0,7 0,7 ‑0,3 0,3 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8
1983 1,2 ‑0,1 0,4 0,8 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,9 0,5 0,5
1982 2,4 1,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,6 0,3 0,6 1,5 0,8 0,3
1981 1,9 2,0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4
1980   1,7 0,5 0,7 0,3 0,3 0,9 0,6 1,4 1,1 0,7 0,5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30