Till innehåll på sidan

Förhöjt prisbasbelopp

År Basbelopp, kr
2023 53 500
2022 49 300
2021 48 600
2020 48 300
2019 47 400
2018 46 500
2017 45 700
2016 45 200
2015 45 400
2014 45 300
2013 45 400
2012 44 900
2011 43 700
2010 43 300
2009 43 600
2008 41 800
2007 41 100
2006 40 500
2005 40 300
2004 40 100
2003 39 400
2002 38 700
2001 37 700
2000 37 300
1999 37 200
1998 37 100
1997 37 000
1996 36 800

Kommentarer

Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare det förhöjda basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Det förhöjda prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00