Till innehåll på sidan

Alla har en personlig inflation

Alla känner inte igen sig i den inflation som redovisas i den officiella statistiken. Det kan bero på att man inte konsumerar samma produkter som Sverige i stort. Här presenterar vi vilken inflation som tre fiktiva hushåll med olika konsumtionsutgifter möter.

Inflation är ett välkänt begrepp för de allra flesta vuxna svenskar. Inflation innebär att pengar tappar i värde över tiden. Du får till exempel inte lika mycket godis för en krona idag som du fick 1984. SCB gör varje månad beräkningar på den officiella inflationen i Sverige genom att följa priserna på 100 000-tals varor och tjänster som svenska hushåll konsumerar. Priserna för dessa varor och tjänster utvecklas åt olika håll och med olika takt. En sammanvägning av de olika prisutvecklingarna måste därför göras för att få fram en inflationssiffra.

Alla svenska hushåll har en individuell sammansättning av sin konsumtion och det finns ingen generell korg som kan användas för att fånga allas enskilda inflation. I de officiella KPI-beräkningarna används nationalräkenskapernas sammanställning av hushållskonsumtionen som utgångspunkt för att fördela vägningstalen mellan olika grupper av varor och tjänster. I genomsnitt blir detta rättvisande för kollektivet svenska hushåll men det kommer också finnas hushåll som har en korg som avviker betydligt.

Nya vägningstal varje år

Vägningstalen räknas om årligen i samband med beräkningen av inflationen som avser januari månad. Detta görs för att det som ingår i inflationsberäkningarna ska spegla så aktuell konsumtion i samhället som möjligt.

Boendet den största kostnaden för hushållen

Vägningstal KPI 2021, procent av konsumentkorgen

diagram

Källa: KPI (SCB)

Prishöjningar upplevs starkare

Har du någon gång tänkt att inflationen enligt den officiella statistiken inte stämmer med det du upplever? Du är i så fall inte ensam om detta och en del av förklaringen kan vara psykologisk. Minnet går längre tillbaka än ett år vilket gör att den upplevda inflationen kanske grundar sig på jämförelser som går längre tillbaka i tiden än den officiella årstakten.

Det är också så att människor i allmänhet upplever prishöjningar starkare än prissänkningar samt fokuserar på varor vi handlar ofta på bekostnad av varor vi köper mer sällan.

En annan förklaring kan vara av mer teknisk karaktär. För många produkter sker en ständig produktutveckling och i de officiella inflationsberäkningarna justeras det löpande för detta. En mobil idag är kanske mycket dyrare än för några år sen, men samtidigt kan du göra så mycket mer med den vilket tar bort en del av prisuppgången som syns på prislappen.

Ett hushålls inflation beror på vad som konsumeras

Det kan också vara så att den individuella konsumtionen skiljer sig från det genomsnittliga svenska hushållet, vilket vi ska fördjupa oss i nedan. 

För att illustrera hur olika hushålls konsumtion kan slå på den upplevda inflationen presenteras här tre fiktiva hushåll med olika liv, intressen och inköp: barnfamiljen Vår, singeln Sommar samt pensionärsparet Höst.

Familjen Vår

Familjen Vår består av två vuxna med två barn i skolåldern. Hela familjen älskar att vara ute i naturen och röra på sig. De bor i sitt hus med pendlingsavstånd till staden där de jobbar. Båda barnen går på fritids och spelar fotboll i den lokala föreningen. De vuxna i familjen är intresserade av matlagning och trädgårdsskötsel. Mysiga hemmakvällar går före restaurangbesök.

Singeln Sommar

Den ensamstående Sommar gillar att shoppa och att äta på restaurang. Sommar är ofta ute i svängen och bor i en lägenhet nära folkvimlet och galleriorna. Hon anser att utan uppkoppling stannar livet och ser till att hon har bra surf och en trendig mobil. Sommar pluggar på högskolan dit hon åker kollektivtrafik när hon inte cyklar. 

Pensionärsparet Höst

Pensionärsparet Höst har utflugna barn men trivs så bra i området där de bor så de vill inte flytta från sin villa. Villan köptes på 1970-talet och ett billigare boende kan de knappast hitta ändå. Det som Höst uppskattar mycket och konsumerar mer än de flesta är teaterbesök, god mat och dryck samt resor. Att unna sig restaurangbesök på de fina krogarna är en lyx som bidrar till hög livskvalitet anser de.

I tabellen nedan har vägningstalen fördelats beroende på hur de olika fiktiva hushållens konsumtion ser ut.

COICOP Familjen Vår Singeln Sommar Paret Höst
Livsmedel 20 7,5 15
Alkohol och tobak 1 7,5 6
Kläder och skor 7,5 15 1,5
Boende 25 25 10
Inventarier och hushållsvaror 10 5 4
Hälso- och sjukvård 2,5 1,5 6
Transport 13 10 16
Post och tele 2,5 6 4
Rekreation och kultur 10 5 20
Utbildning 1 0 0
Restaurang och logi 2,5 12,5 7,5
Diverse övrigt 5 5 10
Total 100 100 100

Källa: KPI (SCB)

Låg inflation för pensionärsparet Höst

Hur blev då utfallet för våra hushåll? Finns det några vinnare eller förlorare när det gäller de senaste månadernas inflationsutveckling? Vi har här beräknat inflationen utifrån de olika hushållens individuella korgar för månaderna januari till april 2021.

Hög klädkonsumtion drev upp singeln Sommars inflationstakt

diagram

Källa: KPI (SCB)

Det hushåll som under perioden har lägst personlig inflationstakt är pensionärsparet Höst. Deras inflation har beräknats till 1,4 procent i genomsnitt. Detta kan jämföras med 1,9 procent för familjen Vår och 2,1 procent för singeln Sommar. Den officiella inflationstakten var under samma period 1,7 procent i genomsnitt.

Det som har drivit upp singeln Sommars inflation är den relativt höga andelen av konsumtionen som hon lägger på kläder och skor. Denna produktgrupp har haft en hög prisutveckling under året. Motverkande har varit hennes inköp av mobiler och surf, som är den produktgrupp med lägst prisutveckling under perioden.

Pensionärsparet Höst har en relativt sett måttlig konsumtion av kläder och boende vilket har lett till att deras köpkraft urholkats mindre än övriga hushålls. Transporter har visserligen ökat kraftigt i pris jämfört med våren 2020 men Pensionärsparet har trots en relativt hög konsumtion av det alltså lägst inflationstakt av våra fiktiva hushåll.

Mellan Höst och Sommar ligger inflationen för Familjen Vår som också ligger närmast den officiella inflationen. En relativt sett hög konsumtion av livsmedel har dämpat inflationen för Vår medan en jämförelsevis sett hög konsumtion av kläder och skor har verkat i motsatt riktning.

Billigare livsmedel under perioden

Prisutveckling i årstakt, procent

diagram

Källa: KPI (SCB)

I diagrammet kan prisutvecklingen i årstakt ses för några valda produktgrupper. Transporter samt kläder och skor har som tidigare nämnts en hög inflation med uppgående trend under perioden. Livsmedel samt post och tele har däremot haft en blygsammare utveckling som till och med har varit negativ i årstakt de senaste månaderna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att inflationen för våra tre hushåll skiljer sig från varandra och från den officiella inflationen. Även om den officiella inflationen är rättvisande för det stora kollektivet svenska hushåll är det inget konstigt eller fel att vissa hushåll inte känner igen sig i den officiella statistiken. De konsumerar kanske helt enkelt en annan varukorg än det genomsnittliga svenska hushållet.

Räkna ut din personliga inflation

I verktyget Minflation kan du räkna ut din egen inflation och jämföra den med den officiella svenska. 

Minflation

Kontakt

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Christian Schoultz

Telefon
010-479 46 23
E-post
christian.schoultz@scb.se