Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik - Konsumentprisindex (KPI)

Den officiella statistiken skall täcka samhällets basbehov av statistisk information. Men den officiella statistiken räcker inte alltid till i alla situationer. Vanligtvis kan vi lösa detta genom att utföra skräddarsydda uppdrag. Det rör sig om allt från specialbearbetningar av den befintliga statistiken till komplexa informationssystem. Uppdragen kan också bestå av helt nya undersökningar omfattande alla moment från datainsamling till färdiga rapporter.

Uppdragsverksamheten vid SCB bedrivs enligt samma grundläggande principer som gäller för den officiella statistiken, det vill säga levererade uppdragsprodukter och tjänster ska hålla hög kvalitet och vara objektiva och tillförlitliga.

Syftet med uppdragsverksamheten är att öka tillgängligheten och användningen av de statistiska datalagren, genomföra konsultationer och utföra statistiska undersökningar grundade på vetenskapliga metoder.

När vi utför uppdrag tar vi endast betalt för det merarbete som det innebär att ta fram den efterfrågade informationen.

Mer information:

Kontakta Stefan Pettersson på 010-479 42 63 eller priser@scb.se.