Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2017, 2018 och 2019 (EU28=100)

 Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita  Bruttonationalprodukt, volymindex per capita
 201720182019201720182019
Luxemburg 133 133 132 261 259 259
Norge 130 130 129 149 154 146
Schweiz 125 123 122 161 160 157
Tyskland 121 121 120 123 122 120
Österrike 118 117 116 126 127 126
Danmark 114 114 114 129 128 129
Island 115 115 114 128 127 126
Nederländerna 112 113 112 128 129 127
Belgien 112 113 112 117 117 117
Finland 112 112 111 110 111 111
Storbritannien 114 113 111 106 105 104
Sverige 111 109 107 121 119 118
Frankrike 108 107 107 103 103 105
EU-28 100 100 100 100 100 100
Italien 98 98 98 97 96 95
Irland 93 93 94 183 189 192
Cypern 93 94 94 88 90 89
Litauen 88 89 90 78 81 83
Spanien 91 90 89 92 91 90
Portugal 82 84 85 77 78 79
Malta 81 83 84 99 98 99
Tjeckien 82 83 84 90 92 92
Slovenien 78 79 81 85 87 88
Polen 75 77 78 69 70 72
Rumänien 69 72 78 63 65 69
Grekland 76 76 76 67 66 66
Estland 73 74 74 79 81 83
Lettland 68 69 70 67 69 69
Slovakien 67 67 68 70 70 70
Ungern 63 64 66 68 71 73
Kroatien 63 64 64 62 64 65
Bulgarien 54 56 57 50 51 53

Källa: SCB och Eurostat

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30