Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion, 2021

diagram

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar volymindex per capita i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 27 EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz under år 2021 (EU27=100). Sverige ligger 11 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har högst volymindex per capita på 44 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 35 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00