Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion, 2019

Diagram: Hushållens faktiska konsumtion, 2019

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar volymindex per capita i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 28 EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz under år 2019 (EU28=100). Sverige ligger 7 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har den högsta volymindex per capita på 32 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 43 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30