Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion, 2017

Hushållens faktiska konsumtion, 2017

Kommentarer

Diagrammet visar volymindex per capita  i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 28 EU-länderna (EU28=100). Sverige ligger 9 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har den högsta volymindex per capita på 32 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 46 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-17

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30