Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 1 2017:

Tjänstepriserna steg under första kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2017-05-12 9.30

Tjänsteprisindex steg med 0,8 procent mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång på 0,5 procent. Sedan första kvartalet 2016 har Tjänsteprisindex stigit med 1,3 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,9 procent.

Under kvartalet bidrog främst högre priser på Fastighetstjänster samt på Andra stödtjänster till transport med 0,2 procentenheter vardera till uppgången. Arkitekt- och tekniska konsulttjänster, Andra banktjänster samt Vägtransport av gods bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Lägre priser inom Reklamtjänster motverkade uppgången med 0,1 procentenhet nedåt.

Tjänsteprisindex

Vikt 2017 Index Kvartalsförändring, procent Årsförändring, procent Effekt*
    Kv 1 2017, 2005=100 Kv 4 2016 - Kv 1 2017 Kv 1 2016- Kv 1 2017 Kv 4 2016 - Kv 1 2017
TPI
100,00 116,8 0,8 1,3 0,8
Transport- och magasineringstjänster (49-53)
21,80 118,3 1,5 2,7 0,3
Hotell- och restaurangtjänster (55-56)
7,00 132,9 0,0 2,7 0,0
Informations- och kommunikationstjänster (58+61-63)
20,80 97,6 ‑0,2 ‑0,7 0,0
Fastighetstjänster (68)
15,60 124,4 0,8 1,2 0,2
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster (64+69-71+73)
21,50 119,2 1,2 0,9 0,2
Uthyrning och andra stödtjänster (77+78+80+81)
10,60 127,9 1,2 2,6 0,1
Andra tjänster (93+95-96)
2,70 126,6 0,8 1,7 0,0

*Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI.

Definitioner och förklaringar

Ny produktindelning

Från och med publiceringen av index för kvartal två (den 1 september 2017) kommer prisindex i producent- och importled att redovisas i Statistikdatabasen enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015. Prisindex enligt båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga under 2017 och 2018. Under 2019 kommer enbart index enligt SPIN 2015 att finnas tillgängligt. Från och med publiceringen av index för första kvartalet 2018 kommer redovisningen i statistiknyheten baseras på SPIN 2015 med basår 2015=100. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015 när den finns tillgänglig.
Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små. För mer information om de båda nomenklaturerna se Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN).

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 2:a kvartalet 2017 publiceras 2017-09-01 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Ellen Khan

Telefon
010-479 41 52
E-post
ellen.khan@scb.se

Selma Aydin

Telefon
010-479 47 31
E-post
selma.aydin@scb.se