Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 2 2017:

Tjänstepriserna steg under andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2017-09-01 9.30

Tjänsteprisindex steg med 0,5 procent mellan första och andra kvartalet 2017. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,8 procent.

Sedan andra kvartalet 2016 har Tjänstepriserna stigit med 1,7 procent vilket är den högsta årsförändringen sedan andra kvartalet 2012. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 1,3 procent.

Under kvartalet bidrog främst högre priser på Fastighetstjänster, Hotelltjänster, Andra stödtjänster till transport samt Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. med 0,1 procentenheter vardera till uppgången.

TjänsteprisindexVikt 2017IndexKvartals-
förändring,
procent
Årsför-
ändring,
procent
Effekt*
  Kv 2 2017,
2005=100
Kv 1 2017–
Kv 2 2017
Kv 2 2016–
Kv 2 2017
Kv 1 2017–
Kv 2 2017
TPI
100,0 117,4 0,5 1,7 0,5
Transport- och magasineringstjänster (49–53)
21,8 119,1 0,7 4,2 0,1
Hotell- och restaurangtjänster (55–56)
7,0 135,5 2,0 2,1 0,1
Informations- och kommunikationstjänster (58+61–63)
20,8 97,7 0,1 ‑0,7 0,0
Fastighetstjänster (68)
15,6 125,3 0,7 1,5 0,1
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster (64+69–71+73)
21,5 119,5 0,3 1,4 0,1
Uthyrning och andra stödtjänster (77+78+80+81)
10,6 128,1 0,2 2,2 0,0
Andra tjänster (93+95–96)
2,7 127,2 0,5 1,3 0,0

*Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI.

Definitioner och förklaringar

Ny produktindelning

Från och med denna publicering redovisas Producentprisindex för tjänster (TPI) enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015 i Statistikdatabasen. Prisindex enligt båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga under 2017 och 2018. Under 2019 kommer enbart index enligt SPIN 2015 att finnas tillgängligt. Från och med publiceringen av index för det första kvartalet 2018 kommer redovisningen i statistiknyheten baseras på SPIN 2015 med basår 2015=100. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015 när den finns tillgänglig.

Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små. För mer information om de båda nomenklaturerna, se Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN).

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 3:e kvartalet 2017 publiceras 2017-11-10 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Kristoffer Olsson

Telefon
010-479 42 23
E-post
kristoffer.olsson@scb.se

Selma Aydin

Telefon
010-479 47 31
E-post
selma.aydin@scb.se