Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 2 2018:

Fortsatt stigande tjänstepriser

Statistiknyhet från SCB 2018-08-10 9.30

Tjänsteprisindex steg med 0,4 procent från första till andra kvartalet 2018. Föregående kvartal var motsvarande förändring också 0,4 procent. Sedan andra kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 0,7 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8 procent.

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var högre priser på hotelltjänster. Vidare bidrog tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik, andra stödtjänster till transport, tjänster avseende landtransport samt tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning. Dessa tjänstegrupper bidrog var och en uppåt med 0,1 procentenhet. Kvartalsuppgången motverkades av en nedgång i priser på resetjänster, som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

 

 TjänsteprisindexVikt 2018IndexKvartals-
förändring, procent
Årsförändring, procentEffekt**
Avdelning  Kv 2 2018, 2015=100Kv 1 2018 - Kv 2 2018Kv 2 2017-
Kv 2 2018
Kv 1 2018 - Kv 2 2018
 
TPI
1 000,0 102,9 0,4 0,7 0,4
H*
Transport- och magasinerings-
tjänster
201,0 104,0 1,7 2,1 0,3
I*
Hotell- och restaurang-
tjänster
68,5 108,0 2,3 2,6 0,2
J*
Informations- och kommunikations-
tjänster
225,8 97,9 0,0 ‑1,9 0,0
L*
Fastighetstjänster
147,2 103,1 0,4 0,5 0,1
M*
Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster
212,4 104,7 0,3 2,1 0,1
N*
Uthyrning och andra stödtjänster
122,3 104,5 ‑1,5 0,2 ‑0,2
R*+S*
Andra tjänster
22,8 103,4 0,4 0,8 0,0

*H omfattar (49-53) *I omfattar (55-56) *J omfattar (58-63) *L omfattar (68) *M omfattar (69-75) *N omfattar (77-82) *R+S omfattar (93+95-96) **Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI

Definitioner och förklaringar

Ny produktindelning

Index redovisas enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015 i Statistikdatabasen. Båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga 2018. Från 2019 redovisas index enbart enligt SPIN 2015. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015.

Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små, för mer information om de båda nomenklaturerna se

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för tredje kvartalet 2018 publiceras 2018-11-09 kl. 09:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se

Selma Aydin

Telefon
010-479 47 31
E-post
selma.aydin@scb.se