Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 2 2019

Transport- och resetjänster höjer tjänstepriserna

Statistiknyhet från SCB 2019-08-09 9.30

Tjänsteprisindex steg med 1,3 procent från första kvartalet till andra kvartalet 2019. Sedan andra kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 2,5 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 1,6 procent.

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Kvartalsförändringen från första till andra kvartalet 2019 är den största kvartalsförändringen sedan 2005, då mätningarna av tjänstepriser påbörjades. De främsta bidragen till kvartalsförändringen var högre priser för landtransport, resetjänster samt uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter. Även högre priser för stödtjänster till transport, lufttransport samt hotelltjänster bidrog till uppgången. Förlagstjänster, dataprogrammerings- och datakonsulttjänster, arkitekt- och tekniska konsulttjänster samt uthyrning och leasing bidrog ytterligare till uppgången.

 TjänsteprisindexVikt 2019IndexKvartals-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
Effekt*
*Avdelning  Kv 2 2019,
2015=100
Kv 1 2019-
Kv 2 2019
Kv 2 2018-Kv 2 2019Kv 1 2019-
Kv 2 2019
 
TPI
1 000,0 105,5 1,3 2,5 1,3
H
Transport- och magasineringstjänster
202,6 107,5 1,6 3,4 0,3
I
Hotell- och restaurangtjänster
66,9 110,8 2,8 2,6 0,2
J
Informations- och kommunikationstjänster
223,9 99,1 1,0 1,2 0,2
L
Fastighetstjänster
144,8 106,6 1,2 3,4 0,2
M
Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster
212,5 105,8 0,5 1,1 0,1
N
Uthyrning och andra stödtjänster
139,0 109,6 2,9 4,9 0,4
R+S
Andra tjänster
10,3 106,4 ‑0,1 2,9 0,0

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96). *Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för tredje kvartalet 2019 publiceras 2019-11-08  kl. 09:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se