Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 2 2021

Tjänstepriserna fortsatt uppåt andra kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-08-06 9.30

Tjänsteprisindex steg med 0,9 procent från första kvartalet 2021 till andra kvartalet 2021. Sedan det andra kvartalet 2020 har tjänstepriserna stigit med 1,9 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 0,8 procent.

Förändringstal
  Tjänsteprisindex Kvartalsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
Avdelning   Kv 1 2021–
Kv 2 2021
Kv 2 2020–
Kv 2 2021
  TPI 0,9 1,9
H Transport- och magasineringstjänster 2,8 4,3
I Hotell- och restaurangtjänster 1,5 1,1
J Informations- och kommunikationstjänster 0,3 ‑0,3
L Fastighetstjänster ‑0,3 4,1
M Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster 0,7 2,4
N Uthyrning och andra stödtjänster ‑0,3 ‑0,7
R+S Andra tjänster 0,7 2,3

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96).

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Det främsta bidraget till den positiva kvartalsförändringen var högre priser inom avdelningen för transporttjänster som bidrog med 0,6 procentenheter, varav stödtjänster till transport stod för 0,3 procentenheter. Inom avdelningen bidrog även tjänster avseende sjötransport och tjänster avseende landtransport med 0,1 procentenheter vardera.

Prisökningar för hotelltjänster och reklamtjänster bidrog också till uppgången med 0,1 procentenheter vardera. Uppgången dämpades något av lägre priser på tjänster avseende uthyrning av butiker samt resetjänster som vardera bidrog nedåt med 0,1 procentenheter.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, kvartal 1 2021–kvartal 2 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procent-
enheter
till total
förändring,
kvartal 1 2021–
kvartal 2 2021
49 Landtransport; transport i rörsystem 0,1
50 Tjänster avseende sjötransport 0,1
52.2 Stödtjänster till transport 0,3
55.1 Hotelltjänster 0,1
68.2B Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade butiker ‑0,1
73.1 Reklamtjänster 0,1
79.1 Resetjänster ‑0,1

Utvecklingen under det senaste året

Årstakten för tjänsteprisindex var positiv även andra kvartalet 2021, 1,9 procent jämfört mot årstakten på 0,8 procent föregående kvartal.

Under det senaste året har priserna ökat framförallt för stödtjänster till transport samt tjänster avseende uthyrning av lokaler, som bidrog med 0,6 procentenheter respektive 0,4 procentenheter till den positiva årstakten.

Uppgången motverkades något av lägre priser för resetjänster, som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för det tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-05 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Kristoffer Olsson

Telefon
010-479 42 23
E-post
kristoffer.olsson@scb.se

Carl-Magnus Jaensson

Telefon
010-479 41 43
E-post
carl-magnus.jaensson@scb.se