Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 3 2019

Fortsatt stigande tjänstepriser

Statistiknyhet från SCB 2019-11-08 9.30

Tjänsteprisindex steg med 0,7 procent från andra till tredje kvartalet 2019. Sedan tredje kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 2,5 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var också 2,5 procent.

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var researrangörstjänster som bidrog uppåt med 0,3 procentenheter. Havs- och kustsjöfart (godstrafik), konsulttjänster avseende företags organisation och andra stödtjänster till transport bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Trådlös telekommunikation bidrog med 0,1 procentenhet nedåt, vilket motverkade uppgången.

 TjänsteprisindexVikt 2019IndexKvartals-
förändring, procent
Års-
förändring, procent
Effekt*
*Avdelning  Kv 3 2019,
2015=100
Kv 2 2019–
Kv 3 2019
Kv 3 2018–
Kv 3 2019
Kv 2 2019–
Kv 3 2019
 
TPI
1 000,0 106,2 0,7 2,5 0,7
H
Transport- och magasineringstjänster
202,6 108,1 0,6 2,9 0,1
I
Hotell- och restaurangtjänster
66,9 111,9 1,0 3,0 0,1
J
Informations- och kommunikationstjänster
223,9 98,9 ‑0,2 1,0 0,0
L
Fastighetstjänster
144,8 106,6 0,0 2,9 0,0
M
Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster
212,5 106,5 0,7 1,7 0,1
N
Uthyrning och andra stödtjänster
139,0 112,7 2,8 5,5 0,4
R+S
Andra tjänster
10,3 106,5 0,1 2,2 0,0

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96). *Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för fjärde kvartalet 2019 publiceras 2020-02-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se