Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 4 2017:

Tjänstepriserna oförändrade under fjärde kvartalet 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-02-09 9.30

Tjänsteprisindex var oförändrat mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Motsvarande förändring mellan andra och tredje kvartalet var en nedgång med 0,1 procent. Sedan fjärde kvartalet 2016 har tjänstepriserna stigit med 1,2 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 1,7 procent.

Från och med nästa publicering kommer redovisningen i statistiknyheten att baseras på SPIN 2015 med basår 2015=100.

Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var högre priser för datakonsulttjänster och företagsrådgivningstjänster som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Detta motverkades av lägre priser för fastighetstjänster och andra stödtjänster till transport som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

TjänsteprisindexVikt 2017IndexKvartalsförändring, procentÅrsförändring, procentEffekt*
  Kv 4 2017, 2005=100Kv 3 2017 -
Kv 4 2017
Kv 4 2016 - Kv 4 2017Kv 3 2017 - Kv 4 2017
TPI
100,0 117,3 0,0 1,2 0,0
Transport- och magasineringstjänster (49-53)
21,8 118,5 ‑0,3 1,7 ‑0,1
Hotell- och restaurangtjänster (55-56)
7,0 136,2 0,0 2,5 0,0
Informations- och kommunikationstjänster (58+61-63)
20,8 96,5 ‑0,1 ‑1,3 0,0
Fastighetstjänster (68)
15,6 124,7 ‑0,4 1,5 ‑0,1
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster (64+69-71+73)
21,5 120,9 0,8 2,2 0,2
Uthyrning och andra stödtjänster (77+78+80+81)
10,6 129,3 ‑0,1 2,3 0,0
Andra tjänster (93+95-96)
2,7 126,7 ‑0,6 0,9 0,0

*Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI.

Definitioner och förklaringar

Ny produktindelning

Från och med publiceringen av kvartal 1 2017 redovisas Producentprisindex för tjänster (TPI) enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015 i Sveriges statistiska databaser. Prisindex enligt båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga under 2017 och 2018. Under 2019 kommer enbart index enligt SPIN 2015 att finnas tillgängligt. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015 så snart som möjligt.

Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små. För mer information om de båda nomenklaturerna se:

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för första kvartalet 2018 publiceras 2018-05-09 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Selma Aydin

Telefon
010-479 47 31
E-post
selma.aydin@scb.se

Olof Löf

Telefon
010-479 41 21
E-post
olof.lof@scb.se