Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 4 2022

Lägre ökningstakt för tjänstepriser fjärde kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-02-03 8.00

Tjänsteprisindex steg med 0,7 procent det fjärde kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2022. Jämfört med det fjärde kvartalet 2021 har tjänstepriserna stigit med 7,5 procent. Årsutvecklingen för tredje kvartalet 2022 var 7,8 procent.

Förändringstal
  Tjänsteprisindex Kvartalsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
Avdelning   Kv 3 2022–
Kv 4 2022
Kv 4 2021–
Kv 4 2022
  TPI 0,7 7,5
H Transport- och magasineringstjänster ‑0,7 11,5
I Hotell- och restaurangtjänster 0,8 9,7
J Informations- och kommunikationstjänster 2,0 9,0
L Fastighetstjänster 0,3 3,5
M Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster 1,1 4,5
N Uthyrning och andra stödtjänster 0,2 6,4
R+S Andra tjänster 1,5 6,4

H omfattar (49–53), I omfattar (55–56), J omfattar (58–63) , L omfattar (68), M omfattar (69–75), N omfattar (77–82), R+S omfattar (93+95–96).

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Kvartalsförändringen på 0,7 procent var lägre fjärde kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2022, då den var 1,5 procent.

Det främsta bidraget till den positiva kvartalsförändringen var högre priser på utgivningstjänster avseende programvara som bidrog uppåt med 0,2 procentenheter till totala TPI. Dataprogrammerings- och datakonsulttjänster, bar- och restaurangtjänster, kollektivtrafik och ett antal andra produktgrupper bidrog alla uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången dämpades något av lägre priser på stödtjänster till transport, som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter till totala TPI. Researrangörstjänster och godstrafik till sjöss bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, kvartal 3 2022–kvartal 4 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procent-
enheter
till total
förändring,
kvartal 3 2022–
kvartal 4 2022
49.31 Kollektivtrafik 0,1
50.2 Havs- och kustsjöfart, godstrafik ‑0,1
52.2 Stödtjänster till transport ‑0,2
56 Bar- och restaurangtjänster 0,1
58.2 Utgivningstjänster avseende programvara 0,2
59 Tjänster avseende film-, video- och TV-program, ljudinspelningar och fonogramutgivning 0,1
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 0,1
68.2A Uthyrning av kontor 0,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 0,1
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 0,1
73.1 Reklamtjänster 0,1
79.12 Researrangörstjänster ‑0,1

Utvecklingen under det senaste året

Årstakten för tjänsteprisindex var positiv även fjärde kvartalet 2022, 7,5 procent men något lägre än föregående kvartal då årstakten var 7,8 procent.

Störst bidrag till den positiva årstakten hade utgivningstjänster avseende programvara som bidrog uppåt med 1,0 procentenheter. Vägtransport av gods och dataprogrammerings- och datakonsulttjänster bidrog uppåt med 0,8 respektive 0,6 procentenheter till totala TPI. Stödtjänster till transport och tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter bidrog båda uppåt med 0,5 procentenheter vardera.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för det första kvartalet 2023 publiceras 2023-05-05 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se