Till innehåll på sidan

Indextal och förändringstakt

Totalt: B–E* Index Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  Januari 2021,
2015=100
december 2020–
januari 2021
januari 2020–
januari 2021
Producentprisindex 112,3 1,0 ‑0,8
Tillverkningsindustri 109,0 0,1 ‑2,4
Hemmamarknadsprisindex 114,9 2,0 1,6
El, gas och fjärrvärme 126,6 6,1 3,3
Handel med elektricitet 126,0 14,4 10,2
Exportprisindex 109,4 ‑0,2 ‑3,3
Importprisindex 107,7 ‑0,1 ‑5,4
Prisindex för inhemsk tillgång 111,2 0,9 ‑2,1
Konsumtionsvaror 109,5 ‑1,0 ‑1,5
Investeringsvaror 106,3 ‑0,7 ‑1,6
Insatsvaror 113,1 0,6 0,1
Energirelaterade varor** 116,3 7,1 ‑9,8

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se