Till innehåll på sidan

Indextal och förändringstakt

Totalt: B–E* Index Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  Juli 2020,
2015=100
Juni 2020–
Juli 2020
Juli 2019–
Juli 2020
Producentprisindex 109,1 ‑0,7 ‑4,9
Tillverkningsindustri 109,2 ‑0,3 ‑3,3
Hemmamarknadsprisindex 108,9 ‑0,8 ‑3,5
El, gas och fjärrvärme 94,1 ‑8,1 ‑20,3
Elektricitet 82,2 ‑20,7 ‑38,5
Exportprisindex 109,2 ‑0,7 ‑6,3
Importprisindex 108,3 ‑0,1 ‑6,0
Prisindex för inhemsk tillgång 108,6 ‑0,5 ‑4,9
Konsumtionsvaror 111,5 ‑0,6 1,0
Investeringsvaror 108,5 ‑0,6 0,2
Insatsvaror 112,0 0,1 ‑2,7
Energirelaterade varor** 95,9 ‑1,3 ‑25,1

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se