Till innehåll på sidan

Prisindex för bensin 95 (1990=100). Uppdateras ej efter 2020M12

Inklusive energi- och miljöskatter

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel
2005 161,0 163,6 167,6 174,1 171,3 177,2 187,0 189,1 193,4 186,9 178,7 175,3 177,1
2006 181,2 176,8 183,3 193,4 194,9 196,9 202,3 195,2 178,0 173,8 172,4 173,0 185,1
2007 171,2 176,6 184,6 191,7 195,5 195,0 190,7 186,5 188,7 187,3 196,0 194,7 188,2
2008 199,5 202,5 203,0 206,9 216,6 224,2 222,8 213,6 212,8 196,6 177,0 166,8 203,5
2009 174,0 183,1 186,7 191,5 200,1 210,8 202,5 204,7 196,8 200,3 203,5 201,6 196,3
2010 205,6 207,5 213,8 217,1 215,5 214,7 209,6 207,9 206,2 206,9 209,0 216,8 210,9
2011 217,6 219,2 227,9 235,1 234,3 230,1 233,4 229,2 232,5 229,7 226,7 227,8 228,6
2012 237,7 242,9 252,8 253,3 245,1 238,3 241,5 246,8 249,4 242,0 235,0 233,2 243,2
2013 236,2 241,4 237,3 233,5 234,6 234,5 240,6 240,9 235,4 230,1 231,0 232,4 235,7
2014 229,8 231,8 232,1 237,6 238,3 242,6 242,3 236,8 237,7 228,2 222,2 204,9 232,0
2015 199,8 212,7 220,5 226,9 229,6 231,3 231,6 218,9 208,5 204,5 206,9 200,7 216,0
2016 204,4 198,5 205,3 211,8 217,5 218,8 212,4 212,1 213,9 219,9 215,9 226,1 213,1
2017 230,6 232,3 227,0 232,1 227,9 224,8 225,4 226,1 229,2 220,3 235,1 233,4 228,7
2018 242,0 236,4 240,0 250,1 259,1 257,5 260,6 264,7 262,5 259,3 243,6 233,9 250,8
2019 241,0 248,1 256,6 270,9 277,3 262,6 261,7 257,9 256,4 257,0 257,4 256,6 258,6
2020 261,2 254,4 224,6 206,9 217,2 229,9 234,0 232,6 232,5 230,0 228,2 229,0 231,7

Index för januari–mars 2019 korrigerat 2019-05-24.

Kommentarer

Uppdateras ej efter 2020M12. För mer information se dokumentet: Ändringar i PPI från 2021

Mer om statistiken

Källdata
Tidsserie 2000–2018 (xlsx), uppdateras ej från och med 2019

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se