Till innehåll på sidan

Prisindex för dieselolja MK1 (1990=100). Uppdateras ej efter 2020M12

Inklusive energi- och miljöskatter

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel
2005 271,0 272,7 287,5 298,6 292,3 303,3 317,7 323,2 330,0 338,2 324,6 316,7 306,3
2006 318,8 320,8 327,6 333,5 338,4 332,6 336,0 339,5 327,3 315,5 311,1 309,4 325,9
2007 301,3 301,1 309,8 319,1 319,5 327,9 330,7 330,5 337,6 337,4 357,8 362,2 327,9
2008 377,2 378,4 398,5 407,0 431,5 455,2 458,1 430,5 423,0 406,6 374,4 350,1 407,5
2009 336,3 335,1 335,0 338,2 338,3 351,1 354,6 356,2 346,9 346,5 356,4 354,1 345,7
2010 362,6 358,8 367,8 379,7 384,5 382,7 377,3 372,5 372,9 371,1 376,8 387,3 374,5
2011 404,2 407,8 424,5 433,6 421,6 423,0 428,1 427,8 430,4 437,2 446,9 444,0 427,4
2012 452,0 452,1 463,7 461,9 456,7 444,0 438,5 449,3 457,3 456,9 451,3 443,0 452,2
2013 446,3 452,2 443,9 432,8 431,4 434,8 442,6 443,0 449,9 439,5 439,3 445,3 441,8
2014 439,0 437,2 434,8 434,8 436,9 438,0 444,1 441,3 440,2 430,2 424,0 400,8 433,4
2015 384,3 395,3 409,5 408,5 422,0 413,2 405,1 387,7 382,7 381,4 380,2 361,9 394,3
2016 365,0 368,5 377,7 377,9 387,9 406,9 401,2 392,9 403,5 416,4 420,6 434,1 396,1
2017 449,2 444,9 440,9 439,5 432,2 437,3 439,5 435,2 459,1 443,6 461,1 466,8 445,8
2018 483,5 476,7 481,8 497,8 523,1 515,9 507,0 499,8 511,7 519,2 510,3 492,5 501,6
2019 485,5 501,6 512,7 512,1 527,8 504,3 498,8 509,8 509,8 519,9 512,2 509,8 508,7
2020 529,1 504,9 459,3 427,9 413,7 458,5 460,7 452,2 443,1 442,7 446,6 459,9 458,2

Kommentarer

Uppdateras ej efter 2020M12. För mer information se dokumentet: Ändringar i PPI från 2021

Mer om statistiken

Källdata
Tidsserie 1990–2018 (xlsx), uppdateras ej från och med 2019

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se