Till innehåll på sidan

Prisindex för eldningsolja 1 (1990=100). Uppdateras ej efter 2020M12

Inklusive energi- och miljöskatter

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel
2005 248,0 251,1 264,7 272,7 266,5 274,4 291,6 296,5 309,9 316,4 306,4 297,6 283,0
2006 296,8 300,2 305,6 311,4 315,9 310,7 312,3 315,1 308,3 293,4 289,8 285,7 303,8
2007 277,8 278,5 286,6 293,7 294,1 300,2 304,2 303,8 310,2 313,6 331,5 343,5 303,1
2008 351,5 347,4 367,0 369,1 393,4 417,1 425,2 397,6 388,9 374,3 336,9 311,1 373,3
2009 295,9 294,6 292,3 298,6 292,2 307,5 315,9 318,4 311,3 310,7 324,9 322,0 307,0
2010 331,1 325,6 334,5 346,0 347,8 343,7 341,7 334,7 335,9 337,3 341,6 352,1 339,3
2011 360,7 365,7 380,5 392,0 378,5 376,4 379,4 380,8 383,8 388,3 400,1 400,3 382,2
2012 404,6 406,0 415,8 415,8 409,7 393,2 383,9 396,3 406,3 407,2 403,2 398,0 403,3
2013 395,4 400,6 390,7 382,4 367,8 378,7 382,2 385,2 394,2 386,3 386,6 394,2 387,0
2014 388,7 386,7 385,1 380,6 385,2 384,1 388,7 387,4 386,0 376,8 368,5 346,0 380,3
2015 325,0 330,4 348,9 342,7 356,5 351,5 341,8 325,9 317,5 318,9 317,5 301,0 331,5
2016 276,8 271,2 283,0 282,7 291,2 311,7 304,7 299,7 308,5 321,4 323,0 337,5 301,0
2017 344,7 340,9 336,6 335,2 323,7 317,7 323,1 316,7 328,0 333,6 348,1 355,3 333,6
2018 365,3 360,1 362,5 374,2 394,7 391,9 392,8 399,5 395,6 416,8 404,1 377,8 386,3
2019 381,8 389,4 397,8 408,3 406,1 386,9 393,9 394,5 403,0 414,0 416,2 424,5 401,4
2020 423,8 381,3 342,3 308,9 285,6 324,0 323,1 326,1 317,1 321,3 321,5 339,6 334,6

Kommentarer

Uppdateras ej efter 2020M12. För mer information se dokumentet: Ändringar i PPI från 2021

Mer om statistiken

Källdata
Tidsserie 1990–2018 (xlsx), uppdateras ej från och med 2019

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se