Till innehåll på sidan

Producentprisindex för tjänster, årsförändring

Totalt sammanvägt Producentprisindex för tjänster samt sju aggregat, förändring i procent sedan motsvarande kvartal föregående år

    2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tjänsteprisindex Kvartal 1 1,1 0,4 1,3 0,8 1,6 2,3
  Kvartal 2 1,3 0,4 1,7 0,7 2,5 0,7
  Kvartal 3 1,0 0,3 1,7 1,5 2,5 0,2
  Kvartal 4 0,7 0,9 1,2 1,7 2,3 ‑0,2
H Transport- och
magasineringstjänster
Kvartal 1 1,2 ‑1,5 2,7 1,0 3,4 3,3
  Kvartal 2 2,5 ‑2,6 4,2 2,1 3,4 3,5
  Kvartal 3 1,3 ‑1,4 3,0 3,3 2,9 1,8
  Kvartal 4 0,2 0,6 1,7 3,9 2,6 1,9
I Hotell- och
restaurangtjänster
Kvartal 1 1,9 2,6 2,7 2,2 2,1 2,9
  Kvartal 2 2,6 3,3 2,1 2,6 2,6 ‑2,3
  Kvartal 3 3,5 2,1 2,8 2,5 3,0 ‑2,6
  Kvartal 4 3,5 2,1 2,5 2,5 3,2 ‑3,5
J Informations- och
kommunikationstjänster
Kvartal 1 ‑0,4 ‑0,5 ‑0,7 ‑1,8 0,2 0,8
  Kvartal 2 ‑0,8 0,3 ‑0,7 ‑1,9 1,2 ‑1,2
  Kvartal 3 ‑1,1 ‑0,4 ‑0,2 ‑0,6 1,0 ‑1,6
  Kvartal 4 ‑0,9 0,0 ‑1,3 ‑0,7 0,8 ‑1,7
L Fastighetstjänster Kvartal 1 1,8 1,1 1,2 0,8 2,5 3,4
  Kvartal 2 1,2 1,3 1,5 0,5 3,4 ‑0,5
  Kvartal 3 1,2 0,7 1,5 1,0 2,9 2,0
  Kvartal 4 1,7 0,4 1,5 1,9 3,4 1,6
M Juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
Kvartal 1 1,5 1,5 0,9 2,2 0,9 2,5
  Kvartal 2 1,5 1,4 1,4 2,1 1,1 1,4
  Kvartal 3 1,4 1,1 1,6 1,7 1,7 0,8
  Kvartal 4 0,7 1,1 2,2 1,2 2,5 0,5
N Uthyrning,
fastighetsservice-,
resetjänster och
andra stödtjänster
Kvartal 1 1,1 2,0 2,6 1,9 0,4 2,2
  Kvartal 2 1,3 2,2 2,2 0,2 4,9 0,8
  Kvartal 3 1,7 1,9 3,1 1,4 5,5 ‑0,6
  Kvartal 4 1,3 2,3 2,3 1,9 3,0 ‑1,9
93–96 Andra servicetjänster Kvartal 1 2,7 0,6 1,7 0,9 3,4 0,7
  Kvartal 2 1,5 1,5 1,3 0,8 2,9 0,3
  Kvartal 3 1,4 1,2 1,6 1,3 2,2 1,0
  Kvartal 4 1,4 1,0 0,9 2,8 1,2 1,1

SPIN 2015 , Standard för svensk produktindelning, är en heltäckande produktindelning som omfattar både varor och tjänster. Produkterna är grupperade i produktionen såsom denna avgränsas i SNI 2007. 

Redovisningen för TPI avviker inte från tidigare redovisning (förutom byte av basår).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se