Till innehåll på sidan

Producentprisindex för tjänster, kvartalsförändring

Totalt sammanvägt Producentprisindex för tjänster samt sju aggregat, förändring i procent sedan föregående kvartal

  201520162017201820192020
Tjänsteprisindex Kvartal 1 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,3
  Kvartal 2 0,1 0,1 0,5 0,4 1,3 ‑0,3
  Kvartal 3 0,0 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,7  
  Kvartal 4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0  
H Transport- och
magasineringstjänster
Kvartal 1 1,2 ‑0,5 1,5 0,9 0,4 1,1
  Kvartal 2 0,3 ‑0,8 0,7 1,7 1,6 1,8
  Kvartal 3 ‑0,4 0,9 ‑0,3 1,1 0,6  
  Kvartal 4 ‑0,9 1,0 ‑0,3 0,3 0,0  
I Hotell- och
restaurangtjänster
Kvartal 1 0,2 ‑0,6 0,0 ‑0,3 ‑0,7 ‑1,1
  Kvartal 2 1,9 2,6 2,0 2,3 2,8 ‑2,4
  Kvartal 3 1,0 ‑0,2 0,5 0,6 1,0  
  Kvartal 4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2  
J Informations- och
kommunikationstjänster
Kvartal 1 0,1 0,5 ‑0,2 ‑0,6 0,3 0,3
  Kvartal 2 ‑0,7 0,1 0,1 0,0 1,0 ‑1,0
  Kvartal 3 ‑0,9 ‑1,6 ‑1,1 0,0 ‑0,2  
  Kvartal 4 0,6 1,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,3  
L Fastighetstjänster Kvartal 1 1,0 0,4 1,2 0,6 1,3 1,3
  Kvartal 2 0,2 0,4 0,7 0,4 1,2 ‑2,6
  Kvartal 3 0,6 0,0 ‑0,1 0,5 0,0  
  Kvartal 4 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,4 0,4 0,8  
M Juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
Kvartal 1 0,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0,4
  Kvartal 2 ‑0,2 ‑0,3 0,3 0,3 0,5 ‑0,6
  Kvartal 3 0,5 0,3 0,4 0,0 0,7  
  Kvartal 4 0,2 0,2 0,8 0,2 0,9  
N Uthyrning,
fastighetsservice-,
resetjänster och
andra stödtjänster
Kvartal 1 0,2 1,0 1,2 0,9 ‑0,7 ‑1,4
  Kvartal 2 0,3 0,5 0,2 ‑1,5 2,9 1,6
  Kvartal 3 0,4 0,2 1,0 2,2 2,8  
  Kvartal 4 0,3 0,7 ‑0,1 0,4 ‑2,0  
93–96 Andra servicetjänster Kvartal 1 1,0 0,2 0,8 0,8 1,3 0,8
  Kvartal 2 0,0 0,9 0,5 0,4 ‑0,1 ‑0,5
  Kvartal 3 0,2 ‑0,1 0,2 0,8 0,1  
  Kvartal 4 0,2 0,1 ‑0,6 0,9 ‑0,1  

SPIN 2015 , Standard för svensk produktindelning, är en heltäckande produktindelning som omfattar både varor och tjänster. Produkterna är grupperade i produktionen såsom denna avgränsas i SNI 2007. 

Redovisningen för TPI avviker inte från tidigare redovisning (förutom byte av basår).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se