Till innehåll på sidan

Personer lagförda för brott

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-31

Statistiken visar bland annat lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd redovisat efter ålder, kön och regional fördelning.

För den här statistiken ansvarar:
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken över Lagförda brott år 2020 ses för närvarande över och är därför inte tillgänglig.

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Brottsförebyggande rådet

Telefon
08-527 584 00
E-post
statistik@bra.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/rv0201