Till innehåll på sidan

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Sveriges officiella statistik

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

För den här statistiken ansvarar:
Pensionsmyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Pensionsmyndigheten

Angélica Naesman

Telefon
010-454 20 00
E-post
statistik@pensionsmyndigheten.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0307