Till innehåll på sidan

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-28

Statistiken redovisar de ordinarie månadsutbetalningarna av pensioner och pensionsrelaterade förmåner som utbetalas av Pensionsmyndigheten. Statistiken redovisar även intjänande och sparande till den allmänna pensionen.

För den här statistiken ansvarar:
Pensionsmyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Pensionsmyndigheten

Hanna Linnér

Telefon
010 454 20 18
E-post
statistik@pensionsmyndigheten.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0310