Till innehåll på sidan

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd

Statistiken visar socialtjänstens boendeinsatser och anhörigstöd till vuxna personer som inte har ett eget missbruk.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Socialstyrelsen (SoS) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/so0209