Till innehåll på sidan

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar socialtjänstens boendeinsatser och anhörigstöd till vuxna personer som inte har ett eget missbruk.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/so0209