Till innehåll på sidan

Statistik om förvaltningsrättsbeslut enligt LVM

Statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruk- och beroendeproblem.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Socialstyrelsen (SoS) logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/so0207