Till innehåll på sidan

Specialbearbetningar av fordonsstatistik

Vad kan statistiken ge svar på?

Fordonsstatistikregistrets variabelinnehåll ger stora möjligheter till bearbetningar av tidsseriedata och andra specialbearbetningar.

Ett litet smakprov på vad vi kan svara på

  • Vilken bilmodell inregistreras mest frekvent i din kommun eller i ditt län?
  • Hur många 18–20 åringar äger en personbil och av vilket fabrikat/modell?
  • Vilket bilmärke föregick senaste bilbytet?
  • Vilka kategorier köper stora bilar, småbilar eller de mest miljövänliga bilarna?
  • Hur gammal är lastbilsparken?
  • Hur många släpvagnar för djurtransporter finns det inom olika maxlastviktklasser?

Kopplingar till andra statistikregister

För att ge mervärde till fordonsuppgifterna kan kopplingar göras, till exempel till inkomst‑ och förmögenhetsuppgifter, företagskaraktäristika i SCB:s Företagsregister och indelningar i registret över rikets totalbefolkning.