Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, februari 2019

Nyregistrerade bilar minskade med 14,5 procent i februari

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2019-03-04 9.30

Under februari månad 2019 nyregistrerades 23 789 personbilar, en minskning med 14,5 procent jämfört med februari månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2019
Fordonsstatistik, februari 2019

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i februari drygt 12 procent. Dieselbilar uppgick till 37,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 6,6 procent jämfört med februari föregående år. Det Bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 337 av årsmodell 2017 eller senare och 452 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 289 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 500 fordon.

70 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 868 under februari, vilket är en minskning med 11,2 procent jämfört med februari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 279 , en minskning med 14,6 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 589, en ökning med 13,9 procent jämfört med februari 2018.

Nyregistreringar januari–februari 2019

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 16 940, en minskning med 22,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 18,5 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,4 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av personbilar under 2019 fördelade på drivmedel
Personbilar, fördelade på drivmedelJanuari–
februari
2019
Januari–
februari
2018
Förändring
i procent
Personbilar 44 906 51 630 ‑13,0
därav bensin 19 646 22 798 ‑13,8
därav diesel 16 940 21 931 ‑22,8
därav el 2 005 515 289,3
därav elhybrider 2 612 2 594 0,7
därav laddhybrider 3 477 3 124 11,3
därav etanol 25 143 ‑82,5
därav gas 200 522 ‑61,7

Nyregistrering av fordon under 2019 fördelade på fordonsslag, korrigerad 2019-03-04. 16.00.
FordonsslagJanuari–
februari
2019
Januari–
februari
2018
Förändring
i procent
Personbilar 44 906 51 630 -13,0
därav husbilar 177 344 ‑48,5
Lastbilar 7 310 8 816 ‑17,1
Bussar 134 101 32,7
Släpvagnar 4 747 4 797 ‑1,0
därav husvagnar 139 204 ‑31,9
Traktorer 1 396 997 40,0
MC 1 001 941 6,4
Mopeder klass 1 800 550 45,5
Snöskotrar 3 970 3 702 7,2
Terränghjulingar 652 594 9,8

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för mars publiceras 2 april 2019 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se