Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, juni 2018:

Mer än 5 miljoner personbilar i trafik i Sverige

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2018-07-03 9.30

Under juni månad 2018 nyregistrerades 67 553 personbilar, en ökning med 69,4 procent jämfört med juni månad föregående år. Den stora ökningen beror huvudsakligen på det nya bonus malus-systemet som innebär förändrande fordonsskatteregler från 1 juli 2018. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2018
Nyregistreringar

Av de nyregistrerade bilarna var 66 441 av årsmodeller från 2016–2018 och 1 112 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 439 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 41 002 fordon. Ökningen innebär även att det nu är mer än 5 miljoner personbilar i trafik.

76 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 44 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 17 658 under juni, vilket är en ökning med 169,0 procent jämfört med juni året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 16 997, en ökning med 189,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 661, en minskning med 4,2 procent jämfört med juni 2017.

Nyregistreringar januari – juni 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 95 560, en minskning med 7,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 11,7 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,5 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 36 966 och miljöbilsandelen till 15,9 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 16,2 procent.
Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.

Nyregistrering av fordon under januari–juni 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag

Januari-Juni
2018
Januari-Juni
2017
Förändring
i procent
Personbilar
232 187 200 872 15,6
därav bensin
109 345 78 299 39,7
därav diesel
95 560 103 529 ‑7,7
därav el
2 271 2 292 ‑0,9
därav elhybrider
11 673 8 876 31,5
därav laddhybrider
10 925 5 957 83,4
därav etanol/etanol flexifuel
474 530 ‑10,6
därav gas/gas bi-fuel
1 924 1 365 41,0
 
     
Husbilar (delmängd av personbilar)
6 756 4 424 52,7
Lastbilar
45 983 32 878 39,9
Bussar
385 372 3,5
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
25 924 29 594 ‑12,4
Husvagnar
2 439 2 769 ‑11,9
Traktorer
4 048 3 879 4,4
MC
8 232 7 702 6,9
Mopeder klass 1
4 833 7 850 ‑38,4
Snöskotrar
4 829 4 461 8,2
Terränghjulingar
2 088 2 483 ‑15,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2018 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida eller hos SCB.

Trafikanalys

SCB

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för juli publiceras den 2 augusti 2018 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se