Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, november 2017:

Nya bilar ökade med 2,5 procent i november

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2017-12-04 9.30

Under november månad 2017 nyregistrerades 33 193 personbilar, en ökning med 2,5 procent jämfört med november månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2017
Fordonsstatistik, november 2017

Dieselbilar uppgick till 42,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med
8 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,6 procent under november 2016.

Drygt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent

Av de nyregistrerade bilarna var 32 605 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 588 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 22 281 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 912 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 12,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Skärpta krav1 för avgasutsläpp för mopeder kan vara en faktor till den stora ökningen av nyregistrerade mopeder klass 1, ökningen denna månad jämfört med samma period föregående år är 524 procent. Totalt har mopeder klass 1 ökat med 36,7 procent jämfört med samma period föregående år.

1 Skärpta krav på avgasutsläpp för mopeder

Nyregistrering av fordon under november 2017 fördelade på fordonsslag
FordonsslagNovember
2016
November
2017
Förändring
i procent
Personbilar
32 396 33 193 2,5
därav bensin
13 135 14 356 9,3
därav diesel
16 470 14 226 ‑13,6
därav el
248 268 8,1
därav elhybrider
1 131 1 627 43,9
därav laddhybrider
1 024 2 076 102,7
därav etanol/etanol flexifuel
67 76 13,4
därav gas/gas bi-fuel
317 560 76,7
Andel miljöbilar MB2013
16,7 19,4  
Husbilar (delmängd av personbilar)
186 251 34,9
Lastbilar
5 233 5 890 12,6
Bussar
124 63 ‑49,2
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
2 944 3 038 3,2
Husvagnar
122 138 13,1
Traktorer
624 707 13,3
MC
691 355 ‑48,6
Mopeder klass 1
460 2 871 524,1
Snöskotrar
1 758 2 005 14,1
Terränghjulingar
505 388 ‑23,2

* Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2017 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida eller hos SCB.

Trafikanalys

SCB

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för december publiceras den 3 januari 2018 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se